X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Åre som plats för arrangemanget SVDSGs (Swedish Veterinary Dermatology Study Group – Skinnklubben) vårmöte, 18 - 19 mars 2016.

CO001/16 2016-01-14

Ärende

Angående Åre som plats för arrangemanget SVDSGs (Swedish Veterinary Dermatology Study Group – Skinnklubben) vårmöte, 18 - 19 mars 2016.

Parter

LIF Compliance Officer, Ylva Sjöström - SVDSG.

Anmärkning

Ylva Sjöström har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Åre är en godtagbar plats för arrangemang av SVDSGs vårmöte, 18 - 19 mars 2016.

Sammanfattningsvis föll valet på Åre då man har medlemmar från just Åre, som påtalat att det sällan är möte i just de mellersta och nordligare delarna av landet och som rekommenderade Åres konferenslokaler för mötet. Åre, ligger mitt i landet, är lätt att nå från olika delar av landet, både via flyg, tåg och bil, och det finns konferensmöjligheter av den typ som man behöver. De har även undersökt konferensmöjligheter på andra orter i mellersta Sverige, men ansåg att Åre, bäst möter deras krav. Mötet är i två dagar och föreläsningarna är från kl. 9 – 17.00 båda dagarna med en timmes lunch vardera dag. Liftarnas öppettider under den här perioden är kl. 9 - 16.30, vilket innebär att det inte är möjligt att utnyttja skidåkandet under dessa dagar. Givetvis är det fritt fram för deltagarna att stanna en dag längre för att åka skidor, men det är inget som anses möjligt att göra under själva konferensen. Att förlägga mötet till Åre är en möjlighet att attrahera fler medlemmar att "offra" sina pengar och sin fritid att delta. I Åre kan deltagarna välja att stanna en dag extra, för rekreation efter kursen, alternativt locka med sig sina familjemedlemmar, så att tiden borta från familjen inte blir så påfallande, något som är oerhört viktigt för medlemmarna.

Se bilagor för fullständig motivering samt preliminärt program.

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Åre är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel 2, Avdelning 4, Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården, Artikel 6 Arrangemang, där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på "olämpliga platser". Nedan finns också ett utdrag.

"Valet av ort för arrangemangs genomförande ska vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet ska undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag ska ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIF:s Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas."

Åre är en känd skidort i Jämtland som ligger cirka 60 kilometer från gränsen till Norge. SVDSGs vårmöte är ett vetenskapligt möte som riktar sig till intresseföreningens medlemmar (enligt hemsida totalt ca 220 st), vilka i huvudsak är veterinärer, djurssjukvårdare och biomedicinska analytiker.

Under det aktuella datumet för mötet föreligger goda möjligheter till skidåkning. Även om programmet sträcker sig tills liftarna stängs, så upplyser SVDSG att det naturligtvis är fritt fram för deltagarna att stanna en dag längre och åka skidor, samt att man valt Åre av just anledningen att attrahera så många medlemmar och familjemedlemmar som möjligt. Detta framgår också på deras hemsida "För dem som planerar att åka skidor finns info om liftkort, liftarnas öppettider, pistkartor, skiduthyrning, skidskola m.m. på Skistars hemsida".

Compliance Officers bedömning är därför att Åre inte är en godtagbar plats för arrangemanget SVDSGs vårmöte, 18 - 19 mars 2016, om det sponsras av företag.

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till djursjukvårdspersonals deltagande i SVDSGs vårmöte, 18 - 19 mars 2016, i Åre.

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Åre inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel 2, Avdelning 4, Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården, Artikel 6 Arrangemang.

_________________________

Med vänlig hälsning,

Rikard Pellas

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 47 Mobil: +46 70 38 813 98

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.