Öppet projektmöte: ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi

15 november 2019 kl. 09.00-12.00
City Life - Konferens och möten
Anordnas av: Swelife, RISE (projektledare), KCC, KI, LIF, NT-Rådet, IHE, Akademiska sjukhuset, Region Skåne, Region Örebro, Region Västerbotten, Pfizer, Novartis, CellProtect, Idogen, NextCellPharma
Sista anmälningsdatum: 11 november 2019
Max antal deltagare: 62

Swelife ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi är en del av projektet Swelife ATMP

 

Till anmälan.

Inbjudan och program (pdf)

 

Målsättningar med öppet projektmöte

 • Projektets målsättning är vara transparent och under hela projektperioden interagera och samverka med olika stakeholders för att få input som gynnar projektets framfart och i långa loppet alla aktörer inom ATMP området i Sverige
 • Projektet har att avrapportera Maj 2020 och är nu ungefär halvvägs
 • Det finns stort intresse för projektet – information och nytillkommet medlemsintresse. Vilket talar för att projektets inriktning är relevant och aktuellt – samtidigt som projektformen bäst genomförs mellan de parter som medverkat ifrån start
 • Projektet väljer ”Öppet projektmöte” som del i en allmän hållning där syftet är att ge både öppenhet runt det innehåll som utvecklas och ge möjlighet för utomstående intressenter att ge input
 • Målgruppen för mötet är densamma som för projektet
  • Aktörer med intresse för Swelife ATMP och andra strategiska projekt och satsningar, vårdens beslutsfattare, SME och större företag som inte medverkar i projektet, företrädare för myndighetsperspektiven och forskare inom området
  • Det är ett öppet möte, dvs deltagare behöver inte ha någon formell koppling till
   någon av de medverkande organisationerna

https://swelife.se/projekt/atmp/

https://atmpsweden.se/swelife-atmp/projects/