X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Öppet projektmöte: ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi

Swelife ATMP, affärsmodeller och hälsoekonomi är en del av projektet Swelife ATMP

 

Till anmälan.

Inbjudan och program (pdf)

 

Målsättningar med öppet projektmöte

 • Projektets målsättning är vara transparent och under hela projektperioden interagera och samverka med olika stakeholders för att få input som gynnar projektets framfart och i långa loppet alla aktörer inom ATMP området i Sverige
 • Projektet har att avrapportera Maj 2020 och är nu ungefär halvvägs
 • Det finns stort intresse för projektet – information och nytillkommet medlemsintresse. Vilket talar för att projektets inriktning är relevant och aktuellt – samtidigt som projektformen bäst genomförs mellan de parter som medverkat ifrån start
 • Projektet väljer ”Öppet projektmöte” som del i en allmän hållning där syftet är att ge både öppenhet runt det innehåll som utvecklas och ge möjlighet för utomstående intressenter att ge input
 • Målgruppen för mötet är densamma som för projektet
  • Aktörer med intresse för Swelife ATMP och andra strategiska projekt och satsningar, vårdens beslutsfattare, SME och större företag som inte medverkar i projektet, företrädare för myndighetsperspektiven och forskare inom området
  • Det är ett öppet möte, dvs deltagare behöver inte ha någon formell koppling till
   någon av de medverkande organisationerna

https://swelife.se/projekt/atmp/

https://atmpsweden.se/swelife-atmp/projects/