X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Framtidens hälsa – Argument för en långsiktigt hållbar sjukvård, som bygger på att mäta resultat

Den framtida hälso- och sjukvården måste vara långsiktigt hållbar – precis detsamma som gäller för alla samhällsområden. Det har länge diskuterats att ett sätt att främja den långsiktiga hållbarheten är att i högre grad mäta verkliga utfall (alltså sjukvårdens resultat; blir patienterna bättre?) och i mindre grad fokusera bara på att mäta vilka olika åtgärder som har vidtagits. Alla åtgärder är inte lika effektiva.

Att mäta utfall skulle kunna vara negativt för till exempel de läkemedel som inte levererar så bra resultat som företaget hoppats. Det finns alltså för de forskande läkemedelsföretagen en viss risk med ett sådant system. Men å andra sidan skulle ett resultatfokuserat system bättre belöna de verkligt stora genombrotten som innebär mycket stora förbättringar eller tillfrisknande för patienterna. En sådan resursanvändning och ett sådant betalningssystem – mindre till de mindre effektiva insatserna, mer till de som fungerar bättre – skulle vara kostnadseffektivare och ge ekonomiskt utrymme för att patienter i större utsträckning och tidigare skulle få tillgång till de verkligt betydelsefulla innovationerna och botemedlen.

Europas forskande läkemedelsföretag har genom sin europeiska paraplyorganisation Efpia sjösatt projektet "Healthier Future", för en bred diskussion om och argumentation för en sjukvård som i högre grad mäter och ersätter efter hur bra de verkliga resultaten är. Projektet kommer att fortlöpande utvecklas med kompletterande material under den närmaste tiden.

"Healthier future is about rethinking how we deliver care in Europe. It outlines EFPIA's vision for a future in which systems are focused on one thing: delivering outcomes for patients and society in a sustainable way. EFPIA and its member organisations are committed to being part of the stakeholder dialogue on the transition toward an outcomes-based approach to healthcare."

(Efpia, ur "Healthier future")

Här kan du läsa Efpia-skriften "Healthier Future" som pdf (engelska).

 


Infografik

Efpia har även producerat infografik-posters, som utifrån olika sjukdomsområden visar på hur ett fokus på att mäta resultat påverkar vårdkvaliteten. Flera infografik-exempel kommer att följa under de närmaste månaderna.

Uppdaterad: 31 oktober 2016

Hjärtsvikt

 

 

 

 

 
Hjärtsvikt står för 2 procent av sjukvårdskostnaderna i Europa. Enkla åtgärder och tidig diagnos kan minska både lidande och kostnader. (Klicka för större bild.)

Diabetes

 

 

 

 

 Diabetes typ II är ett exempel där Sverige lyfts fram. Vi har bästa resultat av vården och vårt kvalitetsregister spelar stor roll. Det är bara sju av trettio länder som överhuvudtaget har kvalitetsregister inom diabetes. (Klicka för större bild.)

Cancer

 

 

 

 

 

 


83 procent av den ökande överlevnaden efter cancerdiagnos hänför sig till nya behandlingar, däribland nya läkemedel. Även på cancerområdet har Sverige en ledande position inom Europa. (Klicka för större bild.)

Uppdaterad: 31 oktober 2016