X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utvecklingsprojekt

Projektets/aktivitetens namn:

Samarförbättrad kring förbättrad preventivmedelsrådgivning i en digital miljö

Tidplan/datum:

Startdatum: 2020-11-04
Slutdatum: 2021-08-04

Läkemedelsföretag:

Bayer AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

MD International AB

Projektbeskrivning:

Samarbetet avser en förbättrad rädgivning i samband med preventivmedelsrådgivning. Bayer bidrar med utbilding gällande nationella behandlingsriktlinjer, framtagna av FARG, en arbetsgrupp i Svens Förening för Obsterik och Gynekologi. bayer har pckså bidragit till utarbetande av frågeformulär som används i rådgivniingssammanhanget. Min Doktor har bidragit med utvecking och förändring av digitala lösningar för att optimera i rådgivningssituationen, samt utökad tid för rädgivning

Ekonomi:

Min Doktor bidrar med interna resurser. Bayer kompenserar utvecklingskostnader och en initial ökning i rädgivningstid, totalt 199 000 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Bayer AB, Ingalill Hyltander, 0706096156, ingalill.hyltander@bayer.com
MD International AB , Petronella Warg, 0733424923, petronella.ward@mindoktor.se

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2020-11-04 16:31:31

Senaste uppdatering:

2020-11-04 16:31:31