Utvecklingsprojekt

Projektets/aktivitetens namn:

Samarförbättrad kring förbättrad preventivmedelsrådgivning i en digital miljö

Tidplan/datum:

Startdatum: 2020-11-04
Slutdatum: 2021-08-04

Läkemedelsföretag:

Bayer AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

MD International AB

Projektbeskrivning:

Samarbetet avser en förbättrad rädgivning i samband med preventivmedelsrådgivning. Bayer bidrar med utbilding gällande nationella behandlingsriktlinjer, framtagna av FARG, en arbetsgrupp i Svens Förening för Obsterik och Gynekologi. bayer har pckså bidragit till utarbetande av frågeformulär som används i rådgivniingssammanhanget. Min Doktor har bidragit med utvecking och förändring av digitala lösningar för att optimera i rådgivningssituationen, samt utökad tid för rädgivning

Ekonomi:

Min Doktor bidrar med interna resurser. Bayer kompenserar utvecklingskostnader och en initial ökning i rädgivningstid, totalt 199 000 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Bayer AB, Ingalill Hyltander, 0706096156, ingalill.hyltander@bayer.com
MD International AB , Petronella Warg, 0733424923, petronella.ward@mindoktor.se

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2020-11-04 16:31:31

Senaste uppdatering:

2020-11-04 16:31:31