X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny ersättningsmodell testas för att säkra tillgång till antibiotika

7 september 2020

Folkhälsomyndigheten undersöker om en ny ersättningsmodell kan säkra tillgängligheten till viktiga spetsantibiotika, något som skulle öka behandlingsmöjligheterna vid svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Modellen bygger på idéer som har utarbetats av Lif.

Antibiotikaresistensen ökar världen över. Även om Sverige ligger bra till i bekämpandet av problemet, bland annat tack vare restriktiv användning av antibiotika, är det ett växande hot mot folkhälsan också här. Utan möjlighet att behandla multiresistenta bakterier saknas förutsättningarna för den moderna och avancerade hälso- och sjukvården som vi vant oss vid och därmed sjukvårdens möjligheter att leverera god vård.

Nu provar Folkhälsomyndigheten en ny ersättningsmodell för antibiotika för att undersöka om det kan säkra tillgängligheten till vissa medicinskt viktiga spetsantibiotika och därigenom öka behandlingsmöjligheterna vid svårbehandlade infektioner.

Fem läkemedelsföretag har tecknat avtal om antibiotika

Myndigheten har ingått avtal med fem läkemedelsföretag, som förbinder sig att vid behov snabbt kunna leverera antibiotika som används för att behandla patienter i Sverige med svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Företagen ska även ha en viss volym i lager öronmärkt för den svenska marknaden. För allt detta får de en fast årlig ersättning.

Ersättningsmodellen som prövas i pilotprojektet bygger på idéer som har utarbetats av Lif och syftar till att skapa en så kallad pull-mekanism som kan ersätta dagens marknadsmodell som inte fungerar för antibiotikaprodukter. Den går ut på att läkemedelsföretagen, genom att de är garanterade ersättning även om försäljningen blir minimal, får incitament att utveckla nya antibiotika trots att de måste användas restriktivt för att behålla sin effekt. Det påverkar i hög grad den svenska marknaden eftersom den är liten i internationell jämförelse. Utmaningen att säkerställa god tillgång till antibiotika gäller också äldre, befintliga läkemedel som bland annat på grund av låga priser riskerar att plockas bort från marknaden.

Ett steg mot en pull-modell som motverkar antibiotikaresistens

Bengt Mattson arbetar med antibiotikafrågor på Lif. Han säger att det är glädjande att avtalen är på plats:

– Det är en viktig milstolpe i det långa arbetet med denna pilotstudie och ett första steg mot en pull-modell som kan driva på framtagandet av nya antibiotika.

Ett medskick till den fortsatta utvecklingen av modellen handlar om hur man ska beräkna värdet av läkemedlen.

– Den garanterade ersättningen till företagen är satt utan att först göra en hälsoekonomisk utvärdering som leder fram till en värdebaserad ersättning. Att kunna uppskatta värdet av tillgänglighet på denna typ av spetsantibiotika var en av huvudidéerna i vårt ursprungliga förslag och jag hoppas att de går vidare med det.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4