X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Marriott World Center Resort, Orlando (Florida) som plats för arrangemangen ”2011 Genitourinary Cancers Symposium” 17 – 19 februari 2011.

CO006/10 2010-06-23

Ärende

Angående Marriott World Center Resort, Orlando (Florida) som plats för arrangemangen ”2011 Genitourinary Cancers Symposium” 17 – 19 februari 2011.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Amgen AB, Astra Zeneca AB, Bayer AB, Eli Lilly Sweden AB, GlaxoSmithKline Sweden AB, Novartis Sverige AB och Pfizer AB.

 

 

Anmärkning

 

Det har kommit till LIFs CO kännedom att the American Society of Clinical Oncology (ASCO) anordnar ”2011 Genitourinary Cancers Symposium”, 17 – 19 februari 2011 på Marriott World Center Resort, Orlando (Florida). Se bilaga för 2010 års program. Se länk nedan för information om Marriott World Center Resort:

 

http://www.marriottworldcenter.com

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Marriott World Center Resort, Orlando (Florida) är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

Av hemsidan framgår tydligt att Marriott World Center Resort är en golf- och sparesort, med golfbanan alldeles utanför dörren. I LIF CO005/07 rörande Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) konstaterades att konferenscenter samlokaliserade med golfklubbar inte är godtagbart. Detta beslut fastställdes även av NBL (NBL822/07) efter överklagan.

 

Compliance Officers kollegor i spanska Farmaindustria har också fastställt att arrangemanget 2011 Genitourinary Cancers Symposium”, 17 – 19 februari 2011 på Marriott World Center Resort, Orlando (Florida) inte är tillåtet för sponsring av spanska företag. Deltagarantalet på denna kongress brukar vara mellan 2000 – 4000, vilket gör att det finns ett flertal andra platser än Marriot World Center Resort, Orlando dit arrangörerna hade kunnat förlägga kongressen.

 

 

Compliance Officers bedömning är därför att Marriott World Center Resort, Orlando (Florida) inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”2011 Genitourinary Cancers Symposium”, 17 – 19 februari 2011, om det sponsras av företag.

  Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”2011 Genitourinary Cancers Symposium”, 17 – 19 februari 2011 i Orlando, Florida.

 

                                                                                                                 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Marriott World Center Resort, Orlando (Florida), inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.