X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Fjäderholmarna som plats för arrangemanget "Renal Cell Cancer Round table meeting", 13 september 2008.

CO005/08 2008-06-09

Ärende

 

Angående Fjäderholmarna som plats för arrangemanget "Renal Cell Cancer Round table meeting", 13 september 2008.

 

 

Parter

 

LIF Compliance Officer ./. Anders Ottenblad, Roche AB

 

 

Anmärkning

 

Anders Ottenblad, Roche AB har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Fjäderholmarna, Stockholm, är en godtagbar plats för arrangemanget "Renal Cancer Round table meeting", 13 september 2008. Se bilaga. Mötet sker i anslutning till European Society for Medical Oncology (ESMO) kongress i Stockholm den 12-16 september 2008.  Se bilaga.

 

Roche framhäver i sin anmälan att Fjäderholmarna inte kan ses som en lokal som har rykte om sig att vara varken dyr eller exklusiv.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Fjäderholmarna är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Fjäderholmarna kan nås med båt från Slussen, vilket tar cirka 25 minuter. Från Älvsjömässan, där huvudarrangemanget pågår, tar det cirka 10-30 minuter att ta sig till Slussen beroende på transportsätt. Således kan Fjäderholmarna nås inom mindre än 1 timme från huvudarrangemanget på Älvsjömässan, vilket innebär att deltagarna kan komma till det vetenskapliga mötet, utan att spilla orimligt lång tid på transporter. Jag delar också Roches bedömning att Fjäderholmarna inte kan ses som en lokal som är känd för att vara dyr eller exklusiv.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Fjäderholmarna, Stockholm en godtagbar plats för arrangemanget ”Renal Cancer Round table meeting” 13 september 2008.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "Renal Cancer Round table meeting", 13 september 2008 på Fjäderholmarna, Stockholm.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Fjäderholmarna, Stockholm är en godtagbar plats för arrangemanget ”Renal Cancer Round table meeting” 13 september 2008.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.