Nyheter

19 okt
LIF tillsammans med Läkarförbundet, SKL och regeringens Life Science-samordnare skriver den 19 oktober på DN debatt. Kritiken mot att läkare anlitas av läkemedelsföretag är osaklig. Vi måste inse att hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling och förbättring är helt beroende av nära samverkan.
19 sep
"Ta hand om dig – med råd från ditt apotek" är ett gemensamt initiativ från apoteksbranschen och läkemedelsbranschen. Syftet är att öka människors kunskap om förkylning och influensa och öka kunskapen om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar.
29 aug
I början av sommaren beslutade regeringen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att granska om det nya förslag för betalning av nya antibiotika som LIF och medlemsföretag tagit fram kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig.
6 jul
När Gabriel Wikström presenterade regeringens beslut om utredning av om det är möjligt att införa LIFs förslag till en ny prismodell för antibiotika, höll han också ett långt inledningsanförande där han utan manus och på ett personligt sätt beskrev hur viktig, ja avgörande, hela frågan om antibiotikaresistens är. Talet återges här i sin helhet, utan kortningar eller redigeringar - men med reservation för eventuella hörfel. Längst ned på denna sida finns talet som pdf, både på svenska och i en inofficiell engelsk översättning.
5 jul
Under ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den utredning som ska se över en ny modell för antibiotika.
4 jul
Regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg vill att EU-myndigheten EMA placeras i Sverige, säger han i en Eko-intervju den 4 juli. Förre EMA-chefen Thomas Lönngren anser att en sådan lokalisering skulle innebära väldigt mycket för svensk vetenskaplig forskning på medicinområdet, och även näringsminister Mikael Damberg uppges i inslaget vara av åsikten att EMA bör till Sverige.
1 jul
Rapporteringen till LIFs portal med redovisning av värdeöverföringar mellan företag och sjukvården och dess personal är nu avslutad för redovisningsåret 2015. Sammanlagt satsar företagen omkring 800 miljoner kronor i sådana samarbeten, varav 625 milj är direkt ersättning för forskning och utveckling som sker ute i sjukvården.
31 maj
LIF öppnade den 31 maj webbportalen där LIFs medlemsföretag öppet rapporterar alla utbetalningar som skett under 2015 till hälso- och sjukvården. Före juni månads utgång skall rapporteringen vara komplett, men många företag har redan rapporterat till portalen.
19 maj
En global handlingsplan för att bekämpa resistenta bakterier har lagts fram av Jim O'Neill och The Review on AMR, som utrett frågan på uppdrag av den brittiska regeringen. I slutrapporten konstateras att drastiska åtgärder är nödvändiga för att samhället ska klara hotet. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö år 2050 till följd av resistenta bakterier, och de globala kostnaderna för sjukvården och samhället beräknas bli enorma.
3 maj
Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring sitt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.
28 apr
LIF har i ett brev till Socialdepartementet bett om att regeringen ger myndigheter inom vårdområdet i uppgift att utreda hur "fri förskrivningsrätt" och vad som anses vara "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska tolkas i förhållande till läkemedelslagens krav på dokumenterad evidens för att godkänna läkemedel.
28 apr
Nominera ditt bidrag till Guldpillret 2016, priset som ska stimulera anställda i sjukvården, på apotek och i forskarvärlden att utveckla bättre läkemedelsanvändning och minska läkemedelsskador. Alla är välkomna att nominera, det går även bra att nominera sina egna projekt och förbättringsarbeten.
15 apr
Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för nionde gången.
14 apr
LIF:s analys av utvecklingen av läkemedelskostnaderna 2015 visar att de totala offentliga kostnaderna för läkemedel (förmån och slutenvård) ökade med 1 792 Msek (6,48 %) jämfört med 2014.
18 mar
Om ett läkemedel tillverkas på ett hållbart sätt samt används och omhändertas på ett ansvarsfullt sätt, så kan det klassas som ett grönt läkemedel.
18 mar
Torsdagen den 17 mars invigdes Sveriges nya mötesplats för Life Science genom att band knöts mellan organisationerna LIF, IML, Leading Healthcare, Swecare och Läkemedelsförsäkringen.
16 mar
LIF flyttat in i nya lokaler på Sveavägen 63 i Stockholm. Tillsammans med organisationerna Läkemedelsförsäkringen, Swecare och Leading Healthcare skapar vi tillsammans ett unikt Life Science-kluster som även innefattar en konferensanläggning med namnet City Life.
10 mar
Forska!Sverige har tillsammans med 29 aktörer, däribland LIF, tagit fram ett manifest med konkreta åtgärdsförslag inför regeringens forskningsproposition. Manifestet beskriver hur vi som aktörer kan ta ansvar för de delar av förslagen som vi själva kan förändra samt vilka politiska beslut regeringen måste fatta för att Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.
4 mar
Statistiska Centralbyrån har publicerat ny statistik för handel med varor och tjänster. Statistiken visar att branschen exporterade läkemedel för 71,2 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 20,2 procent från föregående år.
1 mar
Torsdag den 25 februari skrev Anders Blanck opinionsartikeln "EMA till Sverige om Storbritannien lämnar EU". Reuters sammanfattade artikeln och deras referat fick snabb internationell spridning i totalt 5 600 olika medier och nyhetsbrev.
8 feb
Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen i det så kallade Cimzia-fallet är det uppenbart att regeringen måste agera för att säkerställa en enhetlig hantering av läkemedel. Staten måste bestämma sig för om man vill behålla en nationellt sammanhållen läkemedelsförmån, som bygger på principen om värdebaserad prissättning och som ger förutsättningar för mer jämlik vård. Läkemedelsföretagen måste få tydliga och stabila regler för sin verksamhet i Sverige. Det måste helt enkelt bli ordning och reda på läkemedelsområdet igen.
21 jan
Över 80 globala läkemedelsföretag, samt en rad diagnostikföretag och internationella branschorganisationer går i dag i samband med World Economic Forum i Davos ut i en gemensam deklaration om att trappa upp kampen mot resistenta bakterier. Det är ett mycket välkommet och viktigt initiativ. Utvecklingen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är alarmerande, och det är ingen överdrift att påstå att det utgör ett allvarligt hot mot hela mänskligheten. Om inte trenden kan vändas riskerar vi hamna i en situation där det inte finns någon bot för helt vanliga sjukdomar.
21 dec 2015
Regeringen och SKL har presenterat den nya läkemedelsstrategin, som ska gälla för åren 2016-2018. LIF anser att det breda förankringsarbete som genomförts har resulterat i en mer fokuserad strategi.
18 dec 2015
Pris- och subventionsmyndigheten TLV har gjort en internationell prisjämförelse baserat på apotekens inköpspriser i 19 länder. Det faktum att Sverige nu har en 8:e plats vad gäller läkemedel som inte är utsatta för konkurrens och att Sverige har de absolut lägsta generikapriserna innebär sammantaget att de svenska priserna är i nivå med jämförbara länder och att det inte behövs särskilda insatser för att ytterligare påverka den svenska prisbilden.
18 dec 2015
Ny överenskommelse om personuppgiftslagstiftningLIF välkomnar den överenskommelse som tecknades i går mellan europeiska myndigheter om generell personuppgiftslagstiftning. Fyra års förhandlingar har nu lett till ett balanserat förhållningssätt till regler som avser användning av data för forskningssyfte.
18 dec 2015
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel inom läkemedelsförmånen saknar författningsstöd. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en dom den 17 december 2015.
15 dec 2015
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår "ändrade handelsmarginaler" för apoteken. Resultatet av förslagen kan av landsting och regioner komma att upplevas som att priserna på de dyraste läkemedlen blir ännu högre - upp till 900 kronors prisökning.
11 dec 2015
Vid en presskonferens den 11 december presenterade regeringen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca stora satsningar på svensk proteinforskning, med målet att Sverige ska bli ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.
7 dec 2015
LIF har under många år haft en etiköverenskommelse med apotekssektorn. När Apoteksföreningen för någon månad sedan tog fram en egen etisk plattform valde några apoteksaktöter att samtidigt gå ur apoteksöverenskommelsen med LIF.
7 dec 2015
Den 4 december skrev TT och ett stort antal svenska tidningar om en undersökning om priset för 31 cancerläkemedel i ett antal jämförbara länder. Undersökningen var publicerad i den medicinska tidskriften Lancet Oncology.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Missnöje kan bottna i generikasystemet - Politik & Samhälle - Dagens Apotek https://t.co/nLEiWeH9yL
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Regeringen kräver åtgärd för tryggare utbyte - Politik & Samhälle - Dagens Apotek https://t.co/W913xH7KIF
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Bra! Recipharm öppnar nytt GLP-labb - Life Science Sweden https://t.co/hVixhUL91U
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 21
Framtidsinvestering i forskning minskar kostnadsökningar inom vården https://t.co/XNtyOVzn47
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 20
”Ännu ett förlorat år för tusentals män” - Debatt - Dagens Medicin https://t.co/o9OBdTZUwI
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 20
Synd! Håkansta slutar som generaldirektör - E-hälsa - Dagens Medicin https://t.co/pk1im6hnpJ
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck okt 20
Färre med tarmsjukdomar behöver opereras https://t.co/y1201sfwts