Nyheter

8 dec
Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.
29 nov
Regeringen har nu presenterat sin forskningsproposition, där man anger den statliga färdriktningen för de kommande tio årens forskningssatsningar. LIF skriver gärna under på regeringens mål för forskningspolitiken: att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Att propositionen har ett tioårigt perspektiv är också bra.
3 nov
LIF vill att regeringen inrättar ett permanent kansli för Life Science i regeringskansliet. Det skriver LIF:s vd Anders Blanck i ett brev till statsminister Stefan Löfven. Satsningen med en Life Science-samordnare bör permanentas och samordnaren bör få ett kansli med representanter för berörda departement.
28 okt
IP-rättigheter (intellectual property) är samlingsbegrepp för bland annat varumärken, copyright, patent och design. Ägarna av IP-rättigheter är på olika sätt och under olika lång tid skyddade från kopiering av sina produkter eller alster. En färsk EU-rapport slår fast betydelsen för den europeiska ekonomin av industrisektorer med stort inslag av IP-rättigheter.
26 okt
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har öppnat en portal på nätet för fri tillgång till data från kliniska läkemedelsprövningar. Målet är publicering av data från samtliga nya läkemedel.
19 okt
LIF tillsammans med Läkarförbundet, SKL och regeringens Life Science-samordnare skriver den 19 oktober på DN debatt. Kritiken mot att läkare anlitas av läkemedelsföretag är osaklig. Vi måste inse att hälso- och sjukvårdens ständiga utveckling och förbättring är helt beroende av nära samverkan.
19 sep
"Ta hand om dig – med råd från ditt apotek" är ett gemensamt initiativ från apoteksbranschen och läkemedelsbranschen. Syftet är att öka människors kunskap om förkylning och influensa och öka kunskapen om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar.
29 aug
I början av sommaren beslutade regeringen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att granska om det nya förslag för betalning av nya antibiotika som LIF och medlemsföretag tagit fram kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig.
6 jul
När Gabriel Wikström presenterade regeringens beslut om utredning av om det är möjligt att införa LIFs förslag till en ny prismodell för antibiotika, höll han också ett långt inledningsanförande där han utan manus och på ett personligt sätt beskrev hur viktig, ja avgörande, hela frågan om antibiotikaresistens är. Talet återges här i sin helhet, utan kortningar eller redigeringar - men med reservation för eventuella hörfel. Längst ned på denna sida finns talet som pdf, både på svenska och i en inofficiell engelsk översättning.
5 jul
Under ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den utredning som ska se över en ny modell för antibiotika.
4 jul
Regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg vill att EU-myndigheten EMA placeras i Sverige, säger han i en Eko-intervju den 4 juli. Förre EMA-chefen Thomas Lönngren anser att en sådan lokalisering skulle innebära väldigt mycket för svensk vetenskaplig forskning på medicinområdet, och även näringsminister Mikael Damberg uppges i inslaget vara av åsikten att EMA bör till Sverige.
1 jul
Rapporteringen till LIFs portal med redovisning av värdeöverföringar mellan företag och sjukvården och dess personal är nu avslutad för redovisningsåret 2015. Sammanlagt satsar företagen omkring 800 miljoner kronor i sådana samarbeten, varav 625 milj är direkt ersättning för forskning och utveckling som sker ute i sjukvården.
31 maj
LIF öppnade den 31 maj webbportalen där LIFs medlemsföretag öppet rapporterar alla utbetalningar som skett under 2015 till hälso- och sjukvården. Före juni månads utgång skall rapporteringen vara komplett, men många företag har redan rapporterat till portalen.
19 maj
En global handlingsplan för att bekämpa resistenta bakterier har lagts fram av Jim O'Neill och The Review on AMR, som utrett frågan på uppdrag av den brittiska regeringen. I slutrapporten konstateras att drastiska åtgärder är nödvändiga för att samhället ska klara hotet. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö år 2050 till följd av resistenta bakterier, och de globala kostnaderna för sjukvården och samhället beräknas bli enorma.
3 maj
Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring sitt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.
28 apr
LIF har i ett brev till Socialdepartementet bett om att regeringen ger myndigheter inom vårdområdet i uppgift att utreda hur "fri förskrivningsrätt" och vad som anses vara "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska tolkas i förhållande till läkemedelslagens krav på dokumenterad evidens för att godkänna läkemedel.
28 apr
Nominera ditt bidrag till Guldpillret 2016, priset som ska stimulera anställda i sjukvården, på apotek och i forskarvärlden att utveckla bättre läkemedelsanvändning och minska läkemedelsskador. Alla är välkomna att nominera, det går även bra att nominera sina egna projekt och förbättringsarbeten.
15 apr
Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för nionde gången.
14 apr
LIF:s analys av utvecklingen av läkemedelskostnaderna 2015 visar att de totala offentliga kostnaderna för läkemedel (förmån och slutenvård) ökade med 1 792 Msek (6,48 %) jämfört med 2014.
18 mar
Om ett läkemedel tillverkas på ett hållbart sätt samt används och omhändertas på ett ansvarsfullt sätt, så kan det klassas som ett grönt läkemedel.
18 mar
Torsdagen den 17 mars invigdes Sveriges nya mötesplats för Life Science genom att band knöts mellan organisationerna LIF, IML, Leading Healthcare, Swecare och Läkemedelsförsäkringen.
16 mar
LIF flyttat in i nya lokaler på Sveavägen 63 i Stockholm. Tillsammans med organisationerna Läkemedelsförsäkringen, Swecare och Leading Healthcare skapar vi tillsammans ett unikt Life Science-kluster som även innefattar en konferensanläggning med namnet City Life.
10 mar
Forska!Sverige har tillsammans med 29 aktörer, däribland LIF, tagit fram ett manifest med konkreta åtgärdsförslag inför regeringens forskningsproposition. Manifestet beskriver hur vi som aktörer kan ta ansvar för de delar av förslagen som vi själva kan förändra samt vilka politiska beslut regeringen måste fatta för att Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.
4 mar
Statistiska Centralbyrån har publicerat ny statistik för handel med varor och tjänster. Statistiken visar att branschen exporterade läkemedel för 71,2 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 20,2 procent från föregående år.
1 mar
Torsdag den 25 februari skrev Anders Blanck opinionsartikeln "EMA till Sverige om Storbritannien lämnar EU". Reuters sammanfattade artikeln och deras referat fick snabb internationell spridning i totalt 5 600 olika medier och nyhetsbrev.
8 feb
Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen i det så kallade Cimzia-fallet är det uppenbart att regeringen måste agera för att säkerställa en enhetlig hantering av läkemedel. Staten måste bestämma sig för om man vill behålla en nationellt sammanhållen läkemedelsförmån, som bygger på principen om värdebaserad prissättning och som ger förutsättningar för mer jämlik vård. Läkemedelsföretagen måste få tydliga och stabila regler för sin verksamhet i Sverige. Det måste helt enkelt bli ordning och reda på läkemedelsområdet igen.
21 jan
Över 80 globala läkemedelsföretag, samt en rad diagnostikföretag och internationella branschorganisationer går i dag i samband med World Economic Forum i Davos ut i en gemensam deklaration om att trappa upp kampen mot resistenta bakterier. Det är ett mycket välkommet och viktigt initiativ. Utvecklingen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är alarmerande, och det är ingen överdrift att påstå att det utgör ett allvarligt hot mot hela mänskligheten. Om inte trenden kan vändas riskerar vi hamna i en situation där det inte finns någon bot för helt vanliga sjukdomar.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 09
Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande - Life Science Sweden https://t.co/m456LqxZ2h
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 08
Ministern: Stor chans att vi får EU-myndighet https://t.co/gVChaZZLKb via @svtnyheter
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 08
Regeringen i kamp om EU-myndighet https://t.co/QstdnHUWRq
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 08
Sverige ansöker om att få ta över EU:s läkemedelsmyndighet https://t.co/AuLM5UuvvV
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 08
Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige - LIF- de forskande läkemedelsföretagen https://t.co/c1Fe8WrUto via @mynewsdesk_se
LIFse LIF Sverige @LIFse dec 07
Glada nyheter! Regeringen inleder kampanj för att få EMA till Sverige! https://t.co/P04XGuZYyI #svpol #svmed Något alla kan enas om är bra!
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck dec 07
Bra!!! Fyra ministrar: Lägg EU:s läkemedelsverk i Sverige https://t.co/417B3ca0n6