Senaste nytt

13 september
LIF företräder medlemsföretagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv och synlig aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten, framförallt när det gäller läkemedelsfrågor.
11 september

LIFe-time.se har i drygt fem år stått för kunskap och fördjupning inom läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor. Nu söker vi fler skribenter med erfarenhet inom hälso- och sjukvård och Life Science.

31 augusti

Läkemedelsbranschen kan te sig komplex och svårförståelig. På ett förenklat sätt sammanfattar vi därför den svenska läkemedelsbranschen i några få bilder och meningar.

22 augusti
I podden Örat mot marken diskuterar Dag Larsson (SLL, SKL) och Dag Larsson (LIF) hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter.
14 augusti
Under årets Almedalsvecka genomförde LIF ett TEDxVisby seminarium om framtidens cancerbehandlingar. Under seminariet presenterade Janne Lehtiö, professor på Karolinska Institutet, sin forskning. Seminariet filmades och går att se i efterhand.
2 augusti

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.

13 juli
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 juli
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
29 juni

Årets Läkemedelskongress hålls i november på Quality Hotel Globe i Stockholm. LIF är partner till denna återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.


KALENDARIUM

20-21
sep
26
sep
26 sep
Norra Latin, Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71B
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - sep 19
Antalet vårdskador på sjukhus har minskat https://t.co/PcPShrMP97
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - sep 19
Mathias Uhlén får Forska!Sveriges forskarutmärkelse https://t.co/vsh3vmWy8F
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - sep 19
Anders Lönnberg får Forska!Sveriges politikerutmärkelse https://t.co/UoXKYUyQK0
LIFse
LIF Sverige LIFse - sep 15
@LmMarknaden: Regeringen skriver brev: Life science-kändisar ska hjälpa Sverige få EMA.
LIFse
LIF Sverige LIFse - sep 15
@AndersBlanck: På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel https://t.co/8FzYMMaHu6
LIFse
LIF Sverige LIFse - sep 15
@BayerSverigeAB: Forskningslandstingsrådet @PeterCarpelan berättar om senaste utvecklingen inom @sllse Samarb med näringslivet välkommet…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...