Senaste nytt

29 januari

Hur förbättras förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige? 25 nyckelaktörer har tagit ett gemensamt initiativ "Agenda för hälsa och välstånd". Den 6:e maj presenteras åtgärdsförslagen.

26 januari
Flera generiska läkemedel blir tillfälligt suspenderade på grund av påtagliga brister i studier som genomförts på dessa läkemedel. Beslutet berör ett femtontal generiska läkemedel på den svenska marknaden.
20 januari
Läkemedelsbranschens Europeiska branschförening, EFPIAs och EUs gemensamma samarbetsprojekt Innovative Medicin Initiative, IMI, delar ut 215 miljoner euro till åtta forskningsprojekt som ska påskynda utvecklingen av ebolavaccin.
8 januari
En uppdaterad version av en engelsk undersökning som jämför läkemedelsanvändningen mellan OECD-länder visar att Sverige har fallit en position, till den näst lägsta användningen av de jämförda länderna, sedan den förra undersökningen 2008/2009.
5 januari
Statistiska Centralbyrån gör vartannat år en sammanställning av Forskning och utveckling inom det svenska näringslivet. Den senaste undersökningen styrker problembilden för den svenska Life Science-sektorn; trots stort politiskt fokus är det av vikt att Sverige inte tappar position.
29 december 2014
- Efter en första läsning tycker vi att det förslag som lämnats för läkemedel för sällsynta diagnoser är intressant, och vi kommer att analysera det noggrant, säger LIFs VD Anders Blanck.
19 december 2014
LIFs remissvar den 18/12 ger synpunkter på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändringar i det system som används för ekonomisk utvärdering av läkemedel.

AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jan 29
@EFPIA: Report Release: Conclusions of the @EFPIA & @HCWHeurope joint debate on Pharmaceuticals In the Environment: http://t.co/vwVXpP0uhttp://t.co/vwVXpP0uJR
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jan 29
@liberaldaniel: Strax öppnar jag första sammanträdet med den nya Innovationsberedningen i @sllse - en ny era startar! http://t.co/3eQS9Bhttp://t.co/3eQS9BlQuK#snis#dmagenda
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jan 29
@LifeSciSwe: Obama vill fördubbla satsningen mot antibiotikaresistens. http://t.co/aFRlKUg8oD
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jan 29
@DM_agenda: @heleneHK: Näringsdepartementet får samordnande roll i regeringens nya innovationsråd. #dmagenda

Frågor i fokus

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta