LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidanMedlemssidor
LIF-Service - Nyhetsbrev
Fass-service, Röda Webben

 

 


LIF - de forskande läkemedelsföretagen

 

LIF kommenterar debatten om läkemedel utanför förmånen

Flera medier har den senaste tiden haft artiklar eller radioinslag om läkemedel som står utanför läkemedelssubventionen. Den 9 april hade t ex Sveriges Radio inslag i både Ekot och P1-Morgon i frågan.

LIF anser att debatten blir svår att förstå även för intresserade, då den består av en blandning av dels felaktiga påståenden, dels okunskap eller oförståelse om vad som är den faktiska effekten av politiska beslut som fattats i Sveriges Riksdag. LIF:s Karolina Antonov beskriver i en kommentar hur den nuvarande situationen har uppstått, och vad man bör tänka på vid eventuella åtgärder.

Läs Eko-inslaget på SR:s webb

Läs LIF:s kommentar här

 

SvD Näringsliv påstår i en artikel den 15 april att svenska patienter snuvas på billigare alternativ när allt fler företag exkluderar sina läkemedel från högkostnadsskyddet. Det är inte sant och en grov generalisering.

Läs SvD Näringslivs artikel här

Läs LIFs kommentar härNy kartläggning av restsituationer för läkemedel

Att leverantören inte har ett läkemedel i lager är ett ökande globalt problem. Statliga utredningar har påpekat behovet av kartläggningar om hur problematiken ser ut i Sverige.

LIF har 2014 genomfört sin andra enkät bland medlemsföretagen. LIF:s slutsats från dessa kartläggningar är att restnoteringar är en del av läkemedelsförsörjningen som kräver ett kontinuerligt arbete för att hållas på en så låg nivå som möjligt, även om det i relation till det mycket stora antalet läkemedel är få fall som karakteriseras som ”kritiska restnoteringar” som innebär hälsorisker för patienten.

Mer om restnoteringar

Läs LIF senaste enkätresultat

 

Maria Fagerquist blir LIF:s vice VD

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel. Hon har tidigare arbetat på läkemedelsföretaget Pfizer och på den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Maria Fagerquist tillträder i slutet av juni.

Läs hela pressmeddelandet

 

LIF kommenterar SKL-rapporten om Ordnat införande

LIF saknar fokus på verkligt införande av nya läkemedel i rapporten. I dag saknas det inte utvärderingar av nya läkemedel. Det som saknas är ett aktivt arbete för att få ut nya läkemedel till de patienter som har behov av dem. Den presenterade SKL-rapporten utgår istället ifrån landstingens administrativa behov av samverkan, och genom den antagna omfattningen av Ordnat införande – med alltför få berörda läkemedel – uppfyller inte förslagen grundläggande krav på likahantering och konkurrensneutralitet.

Länk till rapporten och till LIFs kommentar

LIFs Karolina Antonov har skrivit en längre kommentar på LIFe-time

 


 

Cancerfondsrapporten 2014 – en väckarklocka

Cancerfondens årliga rapport visar utvecklingen inom cancervården i Sverige. Rapporten efterlyser ett kraftigt ökat engagemang från både stat och landsting för bekämpningen av cancer. Rapporten pekar på ett antal allvarliga problem: Cancervården i Sverige håller hög klass, men kliniska forskare möts av motstånd i sjukvården. Forskningsklimatet är en fråga där politiken i hög grad sätter agendan. Antalet cancerdrabbade kommer enligt fondens beräkningar att öka kraftigt de närmaste 15 åren. Allt fler lever med cancer. Samtidigt hotas cancervården av att tillgången till kompetent personal är otillräcklig.

Läs hela rapporten


  

LIF:s överenskommelse med regeringen
– besparingsmålet för 2014 nått

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har den 17 mars rapporterat till regeringen att besparingsmålet om 400 miljoner kronor för 2014 för vissa äldre läkemedel nu är uppnått.

– LIF välkomnar beskedet. Även om det innebär minskade intäkter, så har läkemedelsföretagen tagit sitt ansvar och uppfyllt den överenskommelse som LIF träffade med regeringen i september 2013. Den överenskomna modellen är avsevärt mycket bättre än införandet av internationella referenspriser som ju var det alternativ som ursprungligen presenterades, säger Anders Blanck, VD i LIF.
- Ett införande av internationella referenspriser hade allvarligt försämrat de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige.

Läs TLVs rapport till regeringen (17 mars)

Läs om LIFs överenskommelse med regeringen, september 2013

 

LIF:s kommentarer till propositionen om ”Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel”

Regeringens proposition baseras på Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden” (SOU 2012:75)”. LIF kan konstatera att propositionen inte skapar förbättrade möjligheter för patienter i Sverige att få tillgång till moderna och effektiva läkemedelsbehandlingar. Inte heller kommer propositionen att ha en positiv effekt för svensk hälso- och sjukvård, FoU eller Life Science-sektorn i stort.

Läs mer  

 

LIF:s tre förslag inför valet  

Alla vinner på en kvalitetsdriven sjukvård i toppklass. Det gynnar patienterna, det gynnar sjukvården och det gynnar också samhällsekonomin.

Läs mer

 

 

 

Genvägar

Knapp Etiska Regelverket.png 

Knapp Kliniska Prövningar.png

Knapp Ojämlik_sjukvård.png 

Knapp Patientsakerhet.png 

 Knapp Samarbetsdatabas.png

 Knapp Statistik.png

 Knapp Utbildningar.png

Knapp Fass.png 

 


 

 

 

 
 

LIFe-timebanner 


Fråga- svardatabas 
 

LIF på Twitter (@LIFse) 
Uppdaterad: 2014-04-16 14:35

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen