Senaste nytt

25 november
Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år Stefan James för hans banbrytande koncept som nyttiggör de nationella kvalitetsregistren och banar väg för intressanta samarbeten mellan akademi, sjukvård och Life Science-företag.
23 november
LIF ser fram emot möjligheten att i dialog med utredaren Åsa Kullgren bidra med konstruktiva inspel och lösningar till den nya apoteksutredningen. Utredningen ska beröra många apoteksfrågor,men regeringen undviker i direktiven fällan att åter utreda frågor som redan tidigare utretts.
23 november

Mingelseminarium den 7 dec om hur ett ökat samarbete mellan vård, akademi och företag kan stimuleras. Vid seminariet kommer en ny rapport i ämnet att presenteras som har tagits fram på uppdrag av LIF. Mötet vänder sig till alla med intresse för att stärka svensk Life Science. 

19 november

De senaste tio åren har ett stort antal utredningar, rapporter och analyser kommit fram till ungefär samma sak: Sverige tappar gentemot andra länder inom hela Life Science-kedjan, från provrören i grundforskningen till att nya moderna läkemedelsbehandlingar inte når den enskilde patienten. Rapportsammanställningen Vägen till en vård i världsklass ger dig den samlade problembilden samt en rad konkreta förslag för att vända trenden.

16 november

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb. Rapporten är framtagen av Institutet för vetenskap och samhälle, Vetsam, och kan beställas kostnadsfritt.

10 november
Nyanlända akademiker kan ha svårt att etablera sig i svenska samhället, både socialt och på arbetsmarknaden. Farmacevter utan Gränser kommer, tillsammans med bland andra LIF, möjliggöra för nyanlända att enkelt få en kontakt in i det svenska samhället.
9 november

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Läkemedelsbranschen arbetar aktivt, i flera forum, med att minimera denna miljöpåverkan.

AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck nov 24
”Funktionshindrade bör få skydd i lagen” https://t.co/FVjdb4B5AV via @SvD
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck nov 24
”Tusentals patienter dör varje år av vårdskador” - DN.SE https://t.co/k682tJONSB
LIFse LIF Sverige @LIFse nov 24
@LIFse: Artikel av @LIFetimeSE med @gabrielwikstrom om barnvaccination mot hepatit B. https://t.co/fCz2svmw0l #svmed #svpol
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck nov 24
Fortfarande oklart om och när Sverige börjar vaccinera alla barn mot hepatit B: https://t.co/I2TZka76kJ
LIFse LIF Sverige @LIFse nov 24
LIFs @AndersBlanck kommenterar apoteksutredningen i @svenskfarmaci #svpol #svmed
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck nov 24
Viktigt för framtidens vård och forskning: Data research plea https://t.co/sNNLiMevvC
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck nov 24
Help us keep vital health data available for research https://t.co/vZX38CV3aX via @wellcometrust

Frågor i fokus

Vård i världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta