Senaste nytt

27 juli

Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen. Att varje patient ska uppleva största möjliga nytta med sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet.

27 juli

En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter eller en utvärdering av någon annan typ av behandling. Den kliniska prövningen av läkemedel utförs ofta i samarbete mellan företaget som utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med annan personal i sjukvården.

13 juli
Under Almedalsveckan presenterades fyra nya rapporter som alla tar upp olika aspekter av svensk hälso- och sjukvård. Rapporterna, som är framtagna av Forum for Health Policy, i samarbete med LIF, har som syfte att skapa arenor för dialog och kunskapsutbyte inom en rad viktiga frågor.
6 juli
Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver representanter inom cancerområdet – bland annat från LIFs Task Force Cancer – i Dagens Medicin.
29 juni
Under Almedalsveckan presenterades en ny rapport som granskat vilka framgångsfaktorer som ligger bakom att Cambridge i dag inrymmer ett av världens främsta och största biomedicinska kluster.
26 juni
Myndigheten Vårdanalys publicerade den 25 juni rapporten "Sjukt engagerad – en analys av patient- och funktionshinderrörelsen". LIFs öppna databas är en bra källa för kunskap om omfattningen av samarbete mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer.
23 juni
Skriften ger en sammanfattning av ett stort antal aktuella rapporter och utredningar som på olika sätt ger en bakgrund till, eller en analys av, problem som måste åtgärdas för att Sverige verkligen ska kunna få en vård i världsklass.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 30
Så kan vi få en mer jämlik sjukvård http://t.co/X78pigmDDk
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 28
@penilla: Ett nytt fall där inte medicin får ges t barn m sällsynt diagnos! Låt oss få en nationell pott för detta!! @sallsynt https://thttps://t.co/rGmIvVOXKk
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 25
@alocii: extra coolt att GlaxoSmithKline som tagit fram vaccinet satsar på att inte göra vinst på det också :) http://t.co/iely1WoZKJ
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 25
@EMA_News: EMA assessment can facilitate access to new medicines for people outside EU: http://t.co/0k8I8Pmlwa #malaria #vaccine http://pic.twitter.com/b24BsUfdvE
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 25
@FT: The world's first malaria vaccine has been given the green light by European regulators http://t.co/6zn6LYBAbI pic.twitter.com/CLN8mrUl25
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 25
@martenforrest: Vaccin mot malaria godkänt. Ni fattar väl hur stort det är? http://t.co/BnbbxEFgCa
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 23
@metroteknik: Genombrott för alzheimerläkemedel: Forskare väcker hopp för patienter med Alzheimers sjukdom. Ett nytt läkemed... http://thttp://t.co/pBLD8sginL
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 23
@Expressen: GENOMBROTT. Jakten på medicin mot Alzheimers sjukdom har fått ett genombrott. http://t.co/NHRNlwM99V pic.twitter.com/WdRLToHd2F
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 23
@BBCWorld: New drug "could slow the pace of #Alzheimers disease" http://t.co/s81g0lSXP9
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 22
@reumatiker: Jounalen via nätet. Läs @reumatiker debattartikel i @untse. Ping: @annecarlsson2 http://t.co/uIowpVDEnE #svpol

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta