Senaste nytt

27 juni

Vi ger dig en historisk tillbakablick där vi följer utvecklingen av några olika läkemedel som haft stor betydelse för våra möjligheter att behandla sjukdomar.

26 juni
Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Mötet vänder sig till dig som arbetar på något av LIFs medlemsföretag.
22 juni
EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett sjukdomsfall.
22 juni
Vi genomför seminarierna "Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?" och "Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP". Bland andra deltar Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och Innovationslanstingsrådet Daniel Forslund.
22 juni
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF är partner till under årets Almedalsvecka. Vi representerar en bransch i ständig rörelse med fokus på att forska fram morgondagens behandlingsmetoder.
22 juni

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Över 250 samarbetsprojekt med regeringar, lokala organisationer och företag pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade.

21 juni
Efter regeringens cancerrådslag under våren har LIF samlat medlemsföretagens förslag för hur den svenska cancervården kan moderniseras. I dokumentet diskuteras ett antal samverkande faktorer för hur den svenska cancervården ska kunna åstadkomma ständig kvalitetsförbättring.
19 juni

Så många procent ökade den svenska läkemedelsexporten med under årets första kvartal. Under kvartal ett uppgick läkemedelsexporten till drygt 19 miljarder kronor.

31 maj
Den 31 maj offentliggjordes årets värdeöverföringar vilka visar att läkemedelsföretags investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården ökade under 2016.
17 maj

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom forskning och sjukvård.

AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jun 27
@BMSHorizont: Kan bättre kunskapsstyrning göra cancervården jämlik? Missa inte detta seminarium under onsdagen i #almedalen https://t.co…
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jun 27
”Det är förluster i välfärden som är problemet” - https://t.co/0gILw1cumF
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jun 27
Sommarkris i vården – ett typiskt svenskt fenomen https://t.co/ED3K8OvvNU via @SvD
LIFse LIF Sverige @LIFse jun 27
@BMSHorizont: Kan bättre kunskapsstyrning göra cancervården jämlik? Missa inte detta seminarium under onsdagen i #almedalen https://t.co…
LIFse LIF Sverige @LIFse jun 27
@MSDSverige: Vi gillar samarbete, utbyte av idéer och har fokus på samhällsfrågorna! Vi ses i Almedalen! https://t.co/ZSmqRxrfUr https:/…
LIFse LIF Sverige @LIFse jun 27
@AndersBlanck: Informationsmöte om EU-förordningen Kliniska prövningar och det svenska pilotförfarandet https://t.co/iZTLKJY9tv
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jun 27
Informationsmöte om EU-förordningen Kliniska prövningar och det svenska pilotförfarandet https://t.co/iZTLKJY9tv

Frågor i fokus

Forskning och Utveckling


Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande


En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet


Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass


För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.