Senaste nytt

21 augusti
Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka. LIF hoppas att Kommissionen drar nytta av tidigare erfarenheter och förslag, och fokuserar på konkreta åtgärder och genomförbara förslag.
20 augusti
LIF välkomnar regeringens beslut att tillsätta Olivia Wigzell som ny generaldirektör för Socialstyrelsen. "Ett klokt val och en välrenommerad och erfaren person" säger LIFs Anders Blanck.
17 augusti

Vad betyder patent för den forskande läkemedelsbranschen och vilka samhällsintressen främjas genom patentsystemet?

27 juli

Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen. Att varje patient ska uppleva största möjliga nytta med sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet.

27 juli

En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter eller en utvärdering av någon annan typ av behandling. Den kliniska prövningen av läkemedel utförs ofta i samarbete mellan företaget som utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med annan personal i sjukvården.

13 juli
Under Almedalsveckan presenterades fyra nya rapporter som alla tar upp olika aspekter av svensk hälso- och sjukvård. Rapporterna, som är framtagna av Forum for Health Policy, i samarbete med LIF, har som syfte att skapa arenor för dialog och kunskapsutbyte inom en rad viktiga frågor.
6 juli
Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver representanter inom cancerområdet – bland annat från LIFs Task Force Cancer – i Dagens Medicin.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 28
Lite svårare att genomföra studier men fler läkemedel utprovas på barn trots allt: http://t.co/XlYqGb3xKq
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 27
”Biosimilarer” – kopiorna som inte är kopior: http://t.co/NJLCEgkONr
LIFse LIF Sverige @LIFse aug 26
@LIFetimeSE: Svenskarna blir allt fler samtidigt som färre dör http://t.co/gqEr8RyPhD #svmed #svpol
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 26
Stärkt forskning och ökade kunskaper ska ge en jämlik vård för äldre: http://t.co/3Qo9ET50Ou
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 25
Miljarder pumpas in när vården generationsväxlar i hela Norden http://t.co/zV9oLOtAW5
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 25
Svenskarna blir allt fler samtidigt som färre dör: http://t.co/tZV87FYT9F
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 25
Nu inleds regeringens arbete mot hälsoklyftorna: http://t.co/XjQR2vhnFk
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 24
Särlösning för antroposofiska medel avvisas | Läkemedelsvärlden http://t.co/Bw91tMVmZu
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 24
Färre läkemedel avvisas av FDA | Läkemedelsvärlden http://t.co/0q9jallhUF
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck aug 24
Läkartidningen http://t.co/y6Lh7DYLi7

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta