Senaste nytt

29 januari

Hur förbättras förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige? 25 nyckelaktörer har tagit ett gemensamt initiativ "Agenda för hälsa och välstånd". Den 6:e maj presenteras åtgärdsförslagen.

17 april
– Det är positivt med uppmärksamheten kring de förändringar i form av ökad tydlighet och ökad transparens som läkemedelsföretagen nu på eget initiativ genomför i branschens etiska regelverk, säger Anders Blanck, VD i LIF.
7 april
Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för åttonde gången. Syftet med priset är att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet där sjukvård, akademi och näringsliv har samarbetat för att utveckla den svenska sjukvården.
1 april
LIFs VD Anders Blanck kommenterar regeringens utnämning av Anders Lönnberg som nationell samordnare för Life Science. Det är speciellt glädjande med Lönnbergs starka patientfokus.
31 mars
LIF välkomnar Gabriel Wikströms satsning på kostnadsfria läkemedel för barn och ser gärna fler initiativ som bidrar till att människor snabbt får tillgång till nya moderna läkemedel och andra behandlingsmetoder.
27 mars
SCB:s hälsoräkenskaper visar det faktiska utfallet av kostnaderna för hälso- och sjukvården för 2013. Mellan 2012 och 2013 har de totala löpande hälso- och sjukvårdsutgifterna ökat med 16,2 miljarder kronor.
27 mars
Kommittén föreslår flera konkreta åtgärder som om de genomförs kan förbättra informationshanteringen i vården. Effekten av detta blir både förbättrad patientsäkerhet och ökad effektivitet i svensk sjukvård.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck apr 18
Publication Launch - New study to change how people perceive pharma: from cost driver to economy booster : IFPMA: http://t.co/QLc5MlDRAe
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck apr 18
IFPMA | Global Health Matters: http://t.co/O2dbGAblO9
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck apr 17
Vi måste bromsa fallet: Sverige rasar i cancerforskning - Cancer - Dagens Medicin http://t.co/sPapeAeJNQ
LIFse LIF Sverige @LIFse apr 17
Läs VD @AndersBlanck senaste artikel i @LIFetimeSE om kostnadsfria läkemedel till barn. #svpol https://t.co/kGe3iPKsYO

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta