Senaste nytt

6 juli
Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver representanter inom cancerområdet – bland annat från LIFs Task Force Cancer – i Dagens Medicin.
29 juni
Under Almedalsveckan presenterades en ny rapport som granskat vilka framgångsfaktorer som ligger bakom att Cambridge i dag inrymmer ett av världens främsta och största biomedicinska kluster.
26 juni
Myndigheten Vårdanalys publicerade den 25 juni rapporten "Sjukt engagerad – en analys av patient- och funktionshinderrörelsen". LIFs öppna databas är en bra källa för kunskap om omfattningen av samarbete mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer.
23 juni
Skriften ger en sammanfattning av ett stort antal aktuella rapporter och utredningar som på olika sätt ger en bakgrund till, eller en analys av, problem som måste åtgärdas för att Sverige verkligen ska kunna få en vård i världsklass.
23 juni
Det tog längre tid att utreda följdfrågorna efter apoteksomregeleringen än själva omregleringen. LIF sammanfattar hur vi kommenterat utredningens olika delbetänkanden, och ger vår åsikt om vilka direktiv den nya apoteksutredning som regeringen vill tillsätta bör få.
17 juni

För att Sverige ska få en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan samt ge patienter tidigare tillgång till nya läkemedel. Om detta handlar vår nya film vilken visades upp i samband med våra seminarier under årets Almedalsvecka.

11 juni
Det svenska näringslivet satsar totalt drygt 85 miljarder på Forskning och Utveckling (FoU). Hälften av detta är koncentrerat till tre högteknologiska branscher vara läkemedel är en. Det skriver Statistiska Centralbyrån, SCB.
5 juni
Vid årsstämman i Läkemedelsindustriföreningen den 5 juni valdes Niklas Karlberg, Novartis, till ny ordförande efter Robert Ström. Karlberg har suttit i LIF:s styrelse sedan 2008. Läs om den nya styrelsen och Niklas kommentar till utnämningen.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 05
I Greklands berättelse är ”nej” ett nyckelord http://t.co/QPmWNsqSxA
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 03
Dagens Medicin - De ska rita om sjukvårdskartan http://t.co/ioAUdfw0lO
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
@dagensapotek: Sedan 1 juli gäller en ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel. http://t.co/NZjSeck0Mb
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
Kl 13 startar @RochePharmaSe seminarium "Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller satsning på E-hälsa" där bla @AndersBlanck deltar.
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
Nu startar seminariet "Myter om jämlik vård och personcentrerad vård" där bla VD @AndersBlanck deltar. Mer info här: http://t.co/VDHOo0rtci
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
Här finner ni artiklar skrivna från våra seminarier i #Almedalen http://t.co/6ALn7QP6Dj
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 02
Trösklar ska sänkas och risker delas när nya läkemedel tas i bruk http://t.co/ekLsgq9Uld
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck jul 02
Vad kan Sverige lära av Cambridge, ett av världens mest framgångsrika kluster? http://t.co/wkuz9qCbhb
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
@GDformas: Diskussionen om samverkan och forskningens nytta kommer att fortsätta på Fornas seminarium kl13.15 på Gotlands Museum #humsamverkan
LIFse LIF Sverige @LIFse jul 02
@BMrck: Hur får man till Life Science i verkligheten? Lag att FoU och Innovation blir sjukv uppg? @AndersBlanck fler kli pröv http://t.cpic.twitter.com/Mx799EKsGf

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta