LIF logotype, länk till lif.se startsidanPayoff: de forskande läkemedelsföretagen - länk till startsidanMedlemssidor
LIF-Service - Nyhetsbrev
Fass-service, Röda Webben

 

 


LIF - de forskande läkemedelsföretagen

 

Handlingsplan för Life Science i Sverige

Tre organisationer som representerar Life Science i Sverige – LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO – presenterade den 21 oktober en gemensam handlingsplan med 25 konkreta åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft inom läkemedel och medicinteknik.

– Detta är branschens konstruktiva inspel och åtgärdsförslag i ett läge när samtliga aktörer - inklusive den politiska sfären - är ense om att situationen för svensk Life Science är allvarlig, och att Sverige riskerar att förlora en viktig närings- och innovationsgren, säger Maria Fagerquist, vice VD i LIF.

– Den statliga utredaren Susanne Ås Sivborg kommer inom ett par veckor presentera sin rapport kring hur Life Science i Sverige ska stärkas. Vår handlingsplan ska ses som ett bidrag till den lösningsfokuserade debatt och till de förändringar som bör följa på Sivborgs rapport. Våra 25 förslag är konkreta åtgärder som kan vända den negativa trenden. Vi hoppas att alla berörda tar till sig och värderar dem så att svensk Life Science även fortsättningsvis kan hålla världsklass.

Ladda ned hela Handlingsplanen (pdf)

Läs det gemensamma pressmeddelandet från LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO.

Läs debattartikel i GP 21 okt

 

Ny rapport: Konkurrenskraften inom svenska Life Science-kluster

Rapporten lyfter fram olika delar i debatten kring svensk Life Science, och sammanfattar såväl sektorns styrkor och de varningar som finns. Den behandlar de utmaningar som politiska beslutsfattare står inför när de önskar vidta åtgärder för svensk Life Science, men pekar också på vägar framåt för att lyfta svensk innovationskraft.

Pdf för nedladdning (10 mb)

 

Bild på rapport

 

Läkemedelsbranschens betydelse för Sverige

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb – i tillägg till de mera välkända om den stora andelen mycket kvalificerad forskning, och den självklara att den hjälper patienter som tidigare kanske inte haft någon tillgänglig behandling.
LIF har givit i uppdrag till Vetsam, Institutet för vetenskap och samhälle, att beskriva läkemedelsbranschens samhälleliga betydelse. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni.
När läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader. LIF vill med den nya skriften vidga perspektivet.

 

Idéprogram för svensk Life Science

För att Sverige ska återta positionen som ledande inom hälso- och sjukvård krävs en nationell satsning och ökad samordning. Det är slutsatsen efter att representanter för svensk läkemedels- och medicinteknikindustri, hälso- och sjukvård, akademin, patientorganisationer och politiken samlats för att gemensamt utarbeta en idéplattform för en stärkt svensk Life Science.


Idéprogrammet har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat.

LIF, SwedenBio och Swedish Medtech kommer nu att med utgångspunkt i programmet ta fram en konkret handlingsplan för svensk Life Science.

Läs mer, och ladda ned Idéprogrammet som pdf

 

Livsstilsförändringar och ny teknologi kan göra livet lättare för äldre

Om vi ändrar vår livsstil och anammar nya teknologier finns åtskilliga möjligheter att åldras med hälsa, få en god omvårdnad och minska vårt beroende av andra. Detta visar en ny rapport som sammanfattar slutsatserna från toppmötet Uppsala Health Summit i juni.
Uppsala Health Summit är ett årligen återkommande möte där frågor om framtidens hälso- och sjukvård diskuteras. LIF har stött mötet och deltagit i planeringen.

Ladda ned mötesrapporten ”Healthcare for healthy ageing” (pdf, engelska)

Läs pressmeddelandet (svenska)


”Aktivt åldrande, vägen till fler friska år” - debattbok

Ett annat dokument som tar upp närbesläktade ämnen är boken ”Aktivt åldrande” som samhällsdebattören Nima Sanandaji har skrivit med stöd från LIF. I boken visar Sanadaji att de domedagspredikningar om de ekonomiska effekterna av det stigande antalet äldre inte alls behöver slå in – de kan vara lika fel som tidigare larmrapporter. Lösningen handlar om att agera smartare, använda nya tekniska hjälpmedel och att inte vänta till den äldre blir sjuk utan arbeta aktivt med prevention.

Ladda ned pdf-version av boken

Läs pdf-version av boken i blädderbart format på skärmen

Läs Nima Sanandajis debattartikel ”Äldrekrisen är inställd” 3 juni på Dagens Samhälles sida

Artikel på LIFe-time om boken

 

Den europeiska läkemedelsindustrin lanserar ”Health and Growth” - ett steg mot en gemensam Life Science-strategi

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag, i vilken LIF är medlem, lanserar den 5 juni Health and Growth, ett dokument som anger nödvändiga steg för att i partnerskap med andra intressenter lösa Europas problem både på hälso- och konkurrenskraftsområdet. Det innehåller konkreta förslag för att förbättra hälsan för Europas befolkning, skapa nya jobb och för att åter göra Europa ledande inom forskning och utveckling.

- Endast genom en markant förbättring av européernas hälsotillstånd, stödd av mer innovation, kan vi hålla sjukvårdskostnaderna under kontroll, säger EFPIA:s ordförande Christopher Vierbacher i ett pressmeddelande.

Nu även på Svenska!
Ladda ned den svenska översättningen "Hälsa och tillväxt" (pdf, 36 sid) 

Ladda ned EFPIA:s dokument ”Health and Growth” (pdf, 36 sid, engelska)

Ladda ned EFPIA:s manifest för en gemensam europeisk strategi för Life Science (pdf, 2 sid, engelska)

Läs EFPIA:s pressmeddelande (pdf, engelska)

 


 

Genvägar

Knapp Etiska Regelverket.png 

Knapp Kliniska Prövningar.png

Knapp Ojämlik_sjukvård.png 

 

Knapp Patientsakerhet.png 

 Knapp Samarbetsdatabas.png

 Knapp Statistik.png

 Knapp Utbildningar.png

Knapp Fass.png 

 

   

LIFe-timebanner 


Fråga- svardatabas 
 

  

LIF på Twitter (@LIFse) 
Uppdaterad: 2014-10-22 10:39

Kontakt    |     Webbkarta    |    A-Ö    |   Om webbplatsen