Senaste nytt

8 februari
Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen i det så kallade Cimzia-fallet är det uppenbart att regeringen måste agera för att säkerställa en enhetlig hantering av läkemedel. Det skriver Anders Blanck i Dagens Samhälle.
8 februari

Ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen ger patienter i Sverige rätt till högkostnadsskydd, vilket begränsar patientens kostnad för receptförskrivna läkemedel under en 12-månadersperiod till 2 200 kronor per år.

25 januari
Nu har LIF flyttat in i nya lokaler på Sveavägen 63 i Stockholm. Tillsammans med organisationerna Läkemedelsförsäkringen, Swecare och Leading Healthcare skapar vi tillsammans ett unikt Life Science-kluster som även innefattar en konferensanläggning med namnet City Life.
21 januari

LIF har utvecklat ny design och funktionalitet för de webbsidor som rör branschens etikarbete. Branschens etiska reglerverk har blivit mer överskådligt och enklare att söka i, vilket förbättrar möjligheterna att ta till sig vårt omfattande etikarbete.

21 januari
Den globala deklarationen är helt unik och utgör en viktig milstolpe i kampen resistenta bakterier och ansvarsfull antibiotikaanvändning. För första gången har samtliga världsledande läkemedelsföretag, diagnostikföretag och branschorganisationer kommit överens om en rad principer för hur befintliga antibiotika bör användas, och om forskning och utveckling av nya läkemedel, diagnostik och vacciner.
26 januari

Det är positivt att apoteksutredningens utgångspunkt är de uppföljningar och utvärderingar av apoteksomregleringen som redan är gjorda samt att utredningen syftar till att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden för att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.

18 januari

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar. Se vår film om hur Sverige kan nå en vård i världsklass.

11 januari

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Över 250 samarbetsprojekt med regeringar, lokala organisationer och företag pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade.

7 januari

Från den första vetenskapliga teorin till dess att ett läkemedel blir godkänt tar det minst 10–15 år och hela processen kostar i genomsnitt ca 10-15 miljarder kronor. Här kan du läsa mer om hur de olika forskningsstegen går till.

LIFse LIF Sverige @LIFse feb 13
@dagenssamhalle: REPLIK: Landsting kan inte åsidosätta lagen, svarar @LIFse https://t.co/gYaZxCGIkV #medpol #svmed
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 13
Säkra förpackningar stoppar förfalskningar - Life Science Sweden https://t.co/nIzhjzF4K0
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 13
”KI är inte Macchiarini” - DN.SE https://t.co/bJNRJaJOVh
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 12
Allt fler cancerfall i Sverige preventionens stora utmaning: https://t.co/n2WsQ27xHF
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 12
Landsting kan inte åsidosätta lagen https://t.co/oGYUPQXb2F
LIFse LIF Sverige @LIFse feb 12
Läs vår replik på @dagenssamhalle "Landsting kan inte åsidosätta lagen" https://t.co/wUSpopiCji #svpol #svmed
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 11
Debatt om framtidens prismodell för läkemedel: https://t.co/bdPzEboURw

Frågor i fokus

Vård i världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta