Senaste nytt

27 mars
SCB:s hälsoräkenskaper visar det faktiska utfallet av kostnaderna för hälso- och sjukvården för 2013. Mellan 2012 och 2013 har de totala löpande hälso- och sjukvårdsutgifterna ökat med 16,2 miljarder kronor.
27 mars
Kommittén föreslår flera konkreta åtgärder som om de genomförs kan förbättra informationshanteringen i vården. Effekten av detta blir både förbättrad patientsäkerhet och ökad effektivitet i svensk sjukvård.
24 mars
Försäljningsutvecklingen 2014 domineras av de nya och mycket effektiva hepatit C-läkemedlen som patienter i Sverige fått tillgång till. Den ökade användningen finansieras helt av läkemedelsbranschens prissänkningar som skett under året.
23 mars
Regeringen sätter som mål att Sverige ska ha färre landsting redan 2019. LIF anser att det är hög tid för denna viktiga och nödvändiga förändring, som stärker sjukvårdens kvalitet och en jämlik vård.
24 mars

Under 2014 ökade läkemedelsexporten från Sverige med 3,2 miljarder kr - från 56,3 miljarder kr till 59,5 miljarder kr. Det innebär att den positiva handelbalansen för läkemedel ökade med totalt 2,6 miljarder kr.

16 mars
Kommissionen för jämlik vård lämnade den 16 mars sin slutrapport där de pekar på att ojämlikheten är ett hot mot målet att Sverige ska ha världsledande sjukvård. Rapporten innehåller 17 konkreta förslag för att bidra till jämlik sjukvård. Läs LIF:s kommentar.
6 mars
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015. Läs vår kommentar till överenskommelsen.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 30
”Landstingens självstyre hinder för bättre prostatacancervård” http://t.co/gj0HtT4rOa
LIFse LIF Sverige @LIFse mar 30
@HansRosling: 90 % of the World population now have access to safe drinking water. Just 10% left to fix! Lets do it! http://t.co/cyDLFXX9PL
LIFse LIF Sverige @LIFse mar 30
@Nyheterna "Innovation är Sveriges nyckel till internationell konkurrenskraft" @mikaeldamberg #svpol
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 30
@HansRosling: 90 % of the World population now have access to safe drinking water. Just 10% left to fix! Lets do it! http://t.co/cyDLFXX9PL

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta