Senaste nytt

18 juli

Hållbar samhällsutveckling förutsätter god hälsa. Det är individen som äger - och som med rätt förutsättningar och stöd - kan ta ansvar för sin egen hälsa. Digital innovation gör det möjligt för fler att bli medskapare i vården. För att det ska bli verklighet måste digitaliseringen av hälso- och sjukvården gå i takt med utvecklingen i övriga samhällssektorer.

13 juli
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 juli
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
11 juli

Läkemedelsbranschen kan te sig komplex och svårförståelig. På ett förenklat sätt sammanfattar vi därför den svenska läkemedelsbranschen i några få bilder och meningar.

3 juli
LIF har deltagit Almedalsveckan med två egna seminarier och flera rundabordsmöten i aktuella ämnen. Anders Blanck, VD på LIF, ger några reflektioner om debatten i sjukvårds- och läkemedelsfrågor.
29 juni

Årets Läkemedelskongress hålls i november på Quality Hotel Globe i Stockholm. LIF är partner till denna återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.

26 juni
Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Mötet vänder sig till dig som arbetar på något av LIFs medlemsföretag.
22 juni
EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett sjukdomsfall.
21 juni
Efter regeringens cancerrådslag under våren har LIF samlat medlemsföretagens förslag för hur den svenska cancervården kan moderniseras. I dokumentet diskuteras ett antal samverkande faktorer för hur den svenska cancervården ska kunna åstadkomma ständig kvalitetsförbättring.

KALENDARIUM

21-22
aug
21 - 22 aug
Varbergs Kusthotell, Nils Kreugers väg 5, Varberg
24
aug
24 aug
Svea Konferens, Lokal: Stockholm, Holländargatan 10, Stockholm
6-7
sep
6 - 7 sep
Aula Medica, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 20
@gavi: #Vaccineswork and save 2-3 million lives every year. Millions of kids are alive & healthy thanks to the power of vaccines. #HLPF
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 19
Sverige satsar miljoner – jagar het Londonmyndighet – Omni https://t.co/fFshc15WD1
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 19
Rapport: Sverige världens näst mest innovativa land https://t.co/drToTDZcbb
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 19
@LmMarknaden: Den största utmaningen är att få landstingen att ta till sig nya innovativa läkemedel säger Lifs ordförande Niklas Karlber…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 19
@SwedenBIO: Rapport: Sverige världens näst mest innovativa land https://t.co/q9iepcakfI
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 19
@strandhall: Pga Brexit ska en av EU:s största myndigheter flytta till annat land, läkemedelsmyndigheten. Vi jobbar hårt för att det ska…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...