Senaste nytt

25 februari
Den internationella branschföreningen för läkemedelsbranschen, IFPMA, har sammanställt "Facts and Figures 2014" vilken visar vilket bidrag branschen ger till människor och samhället. Sammanställningen visar bland annat att läkemedelsbranschen gör betydande insatser för att stärka den globala innovationskraften.
24 februari
Statsministerns Innovationsråd är både en viktig markering om innovationsfrågornas betydelse för Sveriges framtid, och en spännande grupp personer som LIF hoppas ska kunna bidra till att vända utvecklingen för svensk Life Science.
18 februari
En undersökning från Lunds Universitet är kritisk mot läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem – det etiska regelverket – och hur det fungerar. LIF har en helt annan uppfattning.
17 februari

Det finns fortfarande stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade "klinikläkemedelsprojektet" och hantera via SKL:s nya "Samverkansmodell".

6 februari
Ett kommande frihandelsavtal mellan USA och EU innebär stora förbättringar för den forskande läkemedelsbranschen. Enklare handel och investeringsregler förbättrar även för patienterna.
30 januari

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Partnerskap med andra aktörer som regeringar, lokala organisationer och företag är en viktig del. Över 250 sådana samarbetsprojekt pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade – främst utvecklingsländer.

29 januari

Hur förbättras förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige? 25 nyckelaktörer har tagit ett gemensamt initiativ "Agenda för hälsa och välstånd". Den 6:e maj presenteras åtgärdsförslagen.

AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 27
Det finns en poäng med krångliga regler - Life Science Sweden http://t.co/TeDOa4igug
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 27
Bildar nytt dotterbolag - Life Science Sweden http://t.co/uuqb88hFnh
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 27
Fördjupad konflikt runt hur dyra cancerläkemedel ska hanteras - Cancer - Dagens Medicin http://t.co/b101QsDIUq
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck feb 26
"Vaccin ger nytt hopp i kampen mot ebola i Liberia " http://t.co/Is1PL25DAx

Frågor i fokus

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta