Senaste nytt

29 maj

Sjukvården och forskningen hänger ihop och är beroende av varandra. För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan samt ge patienter tidigare tillgång till nya läkemedel. Det finns politiska förslag som kan ta oss tillbaka till världstoppen, nu gäller det att gå från ord till handling.

5 maj
Läkemedelsverket lämnade den 28 maj utredningen om patientsäkerhet och generisk förskrivning. Precis som i tidigare preliminära versioner är slutsatsen att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige. Redan det preliminära svaret orsakade en viss debatt. LIF kommenterade debatten den 5 maj.
25 maj
Sverige ligger kvar på näst sista plats bland jämförbara länder när det gäller användningen av nya läkemedel. LIF har låtit göra en statistisk bearbetning av en färsk brittisk undersökning, som ger mer detaljer om den svenska användningen.
21 maj
Det är inte oväntat, och ganska naturligt, att Läkemedelsverkets beslut om förbud för paracetamolförsäljning i dagligvaruhandeln nu överklagas, säger LIF:s VD Anders Blanck. LIF och även internationella läkemedelsorganisationer har ifrågasatt beslutets vetenskapliga grund.
20 maj
Den 20 maj är "World Clinical Trials Day". Kliniska läkemedelsprövningar är viktiga, både för sjukvården och för patienterna. Läkemedelsföretagen i Europa stödjer principer om öppenhet, transparens och skydd för patienternas integritet vid läkemedelsprövningar.
8 maj
Mycket av hjälpinsatserna till patienter och nödlidande i Nepal efter jordbävningen från läkemedelsföretag har redan levererats. Det rör sig om läkemedel och annan sjukvårdsutrustning för minst 46 miljoner kronor.
6 maj
Den internationella föreningen för läkemedelsbranschen, IFPMA, har släppt en ny rapport "Rethinking the way we fight bacteria" vilken belyser utmaningar, men också lösningar, på dagens antibiotikaresistens.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 28
@LIFse: Nytt nyhetsbrev från @LIFetimeSE ute: http://t.co/YDsKUFcIQc Många bra artiklar om Life Science och hälso- och sjukvården. #svpol
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 28
”Patientens livskvalitet – något att ta på allvar” - Debatt - Dagens Medicin http://t.co/plNJlVbJt0
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 28
Stöd saknas för att införa generisk förskrivning - Läkemedelsverket https://t.co/rs8WhdhXDH
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck maj 28
”Sjukvården måste återta ledartröjan för utveckling”: http://t.co/VltElZPRlz

Frågor i fokus

Ojämlik vård

I Sverige får inte alla människor vård på lika villkor. Därför tillsattes Kommissionen för jämlik vård vilka har belyst vårdens ojämlikheter de senaste åren.

Forskning & Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Snabbfakta