17 oktober
Nya Apoteksmarknadsutredningens har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resulterar i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor.
11 oktober

De forskande läkemedelsföretagen arbetar för bättre global hälsa. Över 250 samarbetsprojekt med regeringar, lokala organisationer och företag pågår för bättre hälsa i områden eller länder som är speciellt hårt drabbade.

29 september
Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Klicka vidare till filmen där Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, kommenterar varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.
11 september

LIFe-time.se har i drygt fem år stått för kunskap och fördjupning inom läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor. Nu söker vi fler skribenter med erfarenhet inom hälso- och sjukvård och Life Science.

31 augusti

Läkemedelsbranschen kan te sig komplex och svårförståelig. På ett förenklat sätt sammanfattar vi därför den svenska läkemedelsbranschen i några få bilder och meningar.

13 juli
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 juli
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
29 juni

Årets Läkemedelskongress hålls i november på Quality Hotel Globe i Stockholm. LIF är partner till denna återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.


KALENDARIUM

7-8
nov
7 - 8 nov
Quality Globe Hotel i Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 17
Fortsatta protester mot låg värdering av Stockholm https://t.co/W9Y9JgBYag
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 17
@jonasvikman: Forskning pågår! Här ett inslag från SR Dalarna om utveckling av nya läkemedel i sjukvården.   https://t.co/lQOcDfts9G
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - okt 17
Vi kommenterar Apoteksmarknadsutredningens förslag https://t.co/vtpcC4usrt
LIFse
LIF Sverige LIFse - okt 16
@vardanalys: Vårdanalys huvudslutsats är att patientens ställning inte stärkts sedan patientlagen infördes, Daniel Zetterberg, Medicinrä…
LIFse
LIF Sverige LIFse - okt 16
@GothiaForum: Goda nyheter för life science i Göteborg och Sverige - Miljardsatsning på nytt forskningscentrum i Mölndal https://t.co/ZQ…
LIFse
LIF Sverige LIFse - sep 15
@LmMarknaden: Regeringen skriver brev: Life science-kändisar ska hjälpa Sverige få EMA.

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...