Senaste nytt

24 mars
LIF är på plats i Karlstad för att tillsammans med moderata politiker diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. LIFs VD Anders Blanck kommenterar deltagandet i en videointervju.
21 mars
Den medicinska utvecklingen är helt beroende av att läkemedelsföretagen samverkar med hälso- och sjukvården. Utan denna samverkan skulle inte nya läkemedel kunna utvecklas, och vårdens kunskap om läkemedel skulle vara mycket sämre. Att LIF visar de värdeöverföringar som läkemedelsföretag gör till hälso- och sjukvården är helt avgörande för att värna om transparens och hälso- och sjukvårdspersonalens enskilda integritet.
20 mars
Årets tema för Läkemedelskongressen är "Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel". Kongressen genomförs i Stockholm 7-8 november och gästas bland andra av Sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
7 mars
2017 års handlingsplan för den Nationella läkemedelsstrategin är nu framtagen. Handlingsplanen ska bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.
3 mars
Organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS), som formellt bildades i somras, har nu startat arbetet. En VD är på plats. Den 9 februari 2019 ska elektronisk verifikation av läkemedel i hela EU vara i gång – ett viktigt skydd mot förfalskade läkemedel. Sverige ligger långt fram i förberedelserna.
24 februari
Tillsammans med Socialdepartementet och Storbritanniens ambassad genomförde LIF den 24 februari ett seminarium om antibiotikaresistens. Deltagarna, som bland andra bestod av sjukvårdsminister Gabriel Wikström, den brittiska professorn Sally Davies samt David Payne från läkemedelsföretaget GSK, var eniga om att pilotprojektet som syftar till att prova nya sätt att ersätta framtagande av nya antibiotika bör genomföras så snart som möjligt.
23 februari

LIF har koncentrerat remissvaret till att framför allt behandla utredningens förslag med bäring på företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn. LIF bedömer att utredningens förslag kommer att få negativa konsekvenser för hälso- och sjukvårdens utveckling, och innebära stora ingrepp i de grundläggande förutsättningarna för att driva företag i Sverige.

23 februari
Den europeiska branschorganisationen, EFPIA, har utsett Nathalie Moll som ny chef efter Richard Bergström. Nathalie, som inleder sin tjänst i april, har en bakgrund som chef för den Europeiska Bioindustriföreningen, EuropaBio.
22 februari
EU-kommissionens arbete med att ta fram kriterier för ny värdstad för EMA pågår. I en intervju med LIFe-time.se resonerar diplomaten Christer Asp, som leder regeringens arbete för att få EMA till Sverige, om sannolika kriterier.
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 25
@kentbjorkqvist: Se intervjun med Cecilia Widegren och andra moderater på https://t.co/h52CPVC5o4 https://t.co/UVms1LHIow
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 25
@AnnaStarbrink: Skydda barn från mässling. Föräldrar som väljer bort vaccin får ta konsekvenserna. I USA driver civilsamället på. https:…
LIFse LIF Sverige @LIFse mar 25
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 24
@LIFse: https://t.co/uQzj7uv7H4 @AndersBlanck berättar om vårt deltagande under Moderaternas #sverigemötet pic.twitter.com/XVMeHyzYMh
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 24
LIF welfie... https://t.co/7hBKFe9I8o
AndersBlanck Anders Blanck @AndersBlanck mar 24
LIFe-time.se bevakar moderaternas Sverigemöte https://t.co/ZvIBjnSQjM
LIFse LIF Sverige @LIFse mar 24
https://t.co/uQzj7uv7H4 @AndersBlanck berättar om vårt deltagande under Moderaternas #sverigemötet pic.twitter.com/XVMeHyzYMh

Frågor i fokus

Forskning och Utveckling


Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande


En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet


Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass


För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.