Här listas våra senaste pressmeddelanden. Du kan även få våra pressmeddelanden per mail, genom att klicka på knappen ovan följer du oss på Mynewsdesk. För kortfakta om branschen, se Om Läkemedelsbranschen eller Om LIF.

6 jul

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig. Nya antibiotika ska hållas i reserv för det fåtal patienter där inga äldre läkemedel hjälper, som ett sätt att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen.

8 dec 2014

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade "klinikläkemedelsprojektet", som har varit en försöksverksamhet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört utifrån ett särskilt regeringsuppdrag. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

21 okt 2014

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

3 jun 2014

Gemensamt pressmeddelande från Vårdförbundet, Swedish Medtech, LIF och Swedish Labtech. Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

21 maj 2014

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Kliniska prövningar är en viktig del i läkemedelsföretagens forskning i Sverige, men det är också viktigt för sjukvården och för patienterna. Det är en del av sjukvårdens kunskapsuppbyggnad i strävan efter allt bättre vårdresultat, och för patienterna innebär det möjlighet till att tidigt få tillgång till de senaste landvinningarna inom medicinen.

5 maj 2014

Från och med 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och LIF och finns tillgänglig både för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se och Sverigesapotek.se.

8 apr 2014

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel.

17 jan 2014

På dagens DN debatt skriver LIF's VD Anders Blanck om resultatet från den senaste opinionsundersökningen från "Vårdfrågan.nu", som LIF genomför tillsammans med Novus. Hans tes är att sjukvården borde diskuteras mycket mer under det kommande valåret.Det grundas på följande resultat från undersökningen: 75% av ett representativt urval av väljare anser att sjukvården är en viktig fråga, samtidigt som 48% inte vet vilket parti de tycker ha den bästa sjukvårdspolitiken.