Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för LIFs arbete. Styrelsens ordförande är Niklas Karlberg som också är VD för Novartis.

Styrelsens ledamöter

Niklas Karlberg, Novartis (Ordförande)
Stefan Woxström, AstraZeneca (Vice Ordförande)
Anna-Kaija Grönblad, Sanofi
Lars Johansson, Janssen
Malin Parkler, Pfizer
Henrik Wulff, Bayer
Linn Mandahl Skepp, Takeda Pharma
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline
Nicolas Verbeke, Celgene
Ulf Hultquist, CSL Behring

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Sciencebolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical

Kansliansvarig

Anders Blanck, LIF

Sekreterare

Cecilia Kennerfalk, LIF

Juridiskt ombud

Advokat Ingrid Eliasson, Advokatfirma DLA Nordic