Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

8-9
nov
8 - 9 nov

Läkemedelskongressen, till vilken LIF är partner, är en årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. I år arrangeras Läkemedelskongressen den 8-9 november.

18
nov
18 nov Lundqvist & Lindqvist, St Clara. Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Läkemedelsmarknadsdagen 2016 - Läkemedelsmarknaden årliga mötesplats för läkemedelsbranschen och sjukvården. Årets program diskuterar de strategiskt viktigaste frågorna för patienternas tillgång till innovativa läkemedel, för villkoren för branschens utveckling och för framtiden för svensk life science-industri. 

16
nov
16 nov City Life - konferens och möten

Möte för medlemsföretagens jurister, och även representanter för juristbyråer som arbetar direkt för något av våra medlemsföretag.

16
dec
16 dec City Life - konferens och möten, Sveavägen 63, 1 tr

Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag, och ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis.