Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

8-9
nov
8 - 9 nov

Läkemedelskongressen, till vilken LIF är partner, är en årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. I år arrangeras Läkemedelskongressen den 8-9 november.

18
nov
18 nov Lundqvist & Lindqvist, St Clara. Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Läkemedelsmarknadsdagen 2016 - Läkemedelsmarknaden årliga mötesplats för läkemedelsbranschen och sjukvården. Årets program diskuterar de strategiskt viktigaste frågorna för patienternas tillgång till innovativa läkemedel, för villkoren för branschens utveckling och för framtiden för svensk life science-industri.