Topplistor

Här listas läkemedelsföretagens totala försäljning 2016 samt de produkter som har sålts mest under 2016. Om du har frågor om specifika produkter kan du kontakta våra medlemsföretag.

De 25 största marknadsförande läkemedelsconcernernas försäljning i Sverige 2016

Apotekets inköpspris, AIP, MSEK, inkl veterinärläkemedel. Omfattar försäljning på apotek.

Försäljningen för de 50 största läkemedlen inkl parallellhandel i Sverige 2016

Apotekets inköpspris, AIP, MSEK inkl veterinärläkemedel. Försäljningen för respektive läkemedel inkluderar alla former av läkemedlet samt parallellimport i de fall det förekommer.Omfattar försäljning på apotek.

Försäljningen för de 25 största egenvårdsläkemedlen inkl parallellhandel i Sverige 2016

Apotekets utförsäljningspris, AUP, MSEK inklusive veterinärläkemedel. Försäljningen för respektive läkemedel inkluderar alla former av läkemedlet samt parallellimport i de fall det förekommer. Omfattar all försäljning.

Försäljningen utanför apotek för de 25 största egenvårdsläkemedlen inkl parallellhandel i Sverige 2016

Apotekets utförsäljningspris, AUP, MSEK inklusive veterinärläkemedel. Försäljningen för respektive läkemedel inkluderar alla former av läkemedlet samt parallellimport i de fall det förekommer. Omfattar all försäljning utanför apotek.

De 15 största koncernernas försäljning av egenvårdsläkemedel i Sverige 2016

Apotekets utförsäljningspris, AUP, MSEK exkl vet. Omfattar all försäljning.

Försäljningen för de 25 största veterinärläkemedlen i Sverige 2016

Apotekens inköpspris (AIP), MSEK. Omfattar försäljning på apotek.

De 15 största koncernernas försäljning av veterinärläkemedel i Sverige 2016

Apotekets inköpspris, AIP, MSEK. Omfattar försäljning på apotek.