Läkemedelsföretagens försäljning 2017

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2016 och 2017 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i januari 2017 – december 2017 uppgick till 38 271 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 3,5 % i jämförelse med samma period 2016. Humanläkemedel svarade för 98,0 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 2,0 %.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Humanläkemedelsförsäljningen 2016 och 2017 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2017 (AIP)

Källa: IQVIA
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU