Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna är hämtade från den nationella läkemedelsstatistiken som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2017 och 2018 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i nov 2017 – okt 2018 uppgick till 42 181 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 9,9 % i jämförelse med samma period 2017. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den återbäring som läkemedelsföretagen kommer att betala tillbaka till landstingen ingår. Under 2017 betalade läkemedelsföretagen tillbaka 947 miljoner kronor.

För 2018 är TLV:s prognos att företagen kommer att betala en total återbäring på cirka 2,5 miljarder kronor – 1 477 miljoner från hepatit C försäljningen och 999 miljoner kronor från försäljningen av övriga läkemedel med återbäringsavtal.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Humanläkemedelsförsäljningen 2017 och 2018 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2018 (AIP)

Källa: IQVIA