Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna är hämtade från den nationella läkemedelsstatistiken som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2017 och 2018 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i okt 2017 – sep 2018 uppgick till 41 274 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 8,6 % i jämförelse med samma period 2017. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den återbäring som läkemedelsföretagen kommer att betala tillbaka till landstingen ingår. Under 2017 betalade läkemedelsföretagen tillbaka 947 miljoner kronor.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Humanläkemedelsförsäljningen 2017 och 2018 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2018 (AIP)

Källa: IQVIA