Månadsuppdatering

Här presenterar Lif månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2019 och 2020 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige under perioden juni 2019 - juli 2020 uppgick till ca 48 miljarder kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 6,9 % i jämförelse med samma period förra året. Mars månad visade en hög ökning i försäljningen jämfört med tidigare månader, medan siffrorna därefter har lagt sig på en relativt jämn nivå. Detta kan troligtvis förklaras genom den bunkringstendens av läkemedel som rapporterades under mars i samband med COVID-19, och som kan antas vara orsaken till den lägre aprilförsäljningen.

Förhållandet mellan försäljningen av humanläkemedel (98,4 %) och veterinärläkemedel (1,6 %) ligger på samma stabila nivå som tidigare.

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. Den korrigerade kostnadsutvecklingen för läkemedel kan du läsa mer om här

Humanläkemedelsförsäljningen 2019 och 2020 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2020 (AIP)

Källa: IQVIA
Uppdaterad: 14 februari 2018

Mer inom Månadsuppdatering