Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Eftersom det är den första månaden som denna statistik produceras kan vissa värden komma att justeras. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2018 och 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i maj 2018 - april 2019 uppgick till 43 520 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 9,5 % i jämförelse med samma period 2018. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %. 

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. En korrigerad kostnadsutvecklingen för läkemedel baserad på TLV:s rapportering presenteras här

Humanläkemedelsförsäljningen 2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Mer inom Månadsuppdatering