Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna är hämtade från den nationella läkemedelsstatistiken som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2017 och 2018 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i februari 2017 – januari 2018 uppgick till 39 185 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 4,9 % i jämförelse med samma period 2017. Humanläkemedel svarade för 98,1 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,9 %.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Humanläkemedelsförsäljningen 2017 och 2018 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2018 (AIP)

Källa: IQVIA