Månadsuppdatering

Här presenterar LIF månatligen en sammanställning av övergripande försäljningsstatistik på nationellnivå. Uppgifterna baseras från och med juni 2019 på företagens försäljning till apoteken så kallas sell-in statistik. Vissa värden kan komma att justeras under kommande månader eftersom det är en ny källa till statistiken. Förändringen beror på att eHälsomyndigheten begränsat utlämnandet av den nationella läkemedelsstatistiken till läkemedelsbranschen.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2018 och 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i nov 2018 - okt 2019 uppgick till 45 960 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 9,4 % i jämförelse med samma period 2018. Humanläkemedel svarade för 98,4 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 1,6 %. 

Försäljningen som redovisas är bruttoförsäljningen. En korrigerad kostnadsutvecklingen för läkemedel baserad på TLV:s rapportering presenteras här

Humanläkemedelsförsäljningen 2018 och 2019 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Läkemedelsföretagens försäljning 2019 (AIP)

Källa: IQVIA

Mer inom Månadsuppdatering