Omvärlden

Här presenteras statistik kring forskning- och utveckling av läkemedel på europeisk- och internationell nivå.

Fördelning av forsknings- och utvecklingskostnader per nytt godkänt läkemedel

Läkemedelsindustrins FoU-investeringar i Europa, USA och Japan

Uppskattad totalkostnad för ett läkemedel fram till marknadsgodkännande

Uppdaterad: 20 augusti 2019