Statistik

LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Det mesta baseras på publicerad statistik och det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen i Sverige. Varje år genomförs även en forskningsenkät bland våra medlemmar vilken resulterar i sammanställningen Forskning och utveckling av läkemedel i Sverige.

Under 2016 ökade försäljningen av humanläkemedel med 1 654 miljoner kronor (4,8 %). Det förklaras av att försäljningen av originalläkemedel ökat med 4% till 24 445 miljoner kronor och att försäljningen av generiska läkemedel ökat med 821 miljoner kronor (7,7%). Generiska läkemedel står nu för 18,6% av den totala humanmarknaden. Inom originalläkemedlen har 2015 års omfördelning från parallellimporterade läkemedel till originalläkemedel stannat upp och parallellimporterade läkemedel ökar med 373 miljoner kronor (10,0%).

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2016 och 2017 (AIP)

Källa: IMS Health

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i november 2016 – oktober 2017 uppgick till 38 219 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 3,6 % i jämförelse med samma period 2016. Humanläkemedel svarade för 98,0 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 2,0 %.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsförsäljningen 2016 och 2017 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2017 (AIP)

Källa: Apotekens inköpspris, AIP, i miljoner kronor
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU