Statistik

LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Det mesta baseras på publicerad statistik och det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen i Sverige. Varje år genomförs även en forskningsenkät bland våra medlemmar vilken resulterar i sammanställningen Forskning och utveckling av läkemedel i Sverige.

Läkemedelsföretagens försäljning (human) 2017 och 2018 (AIP)

Källa: IQVIA

Läkemedelsförsäljningen på apotek i Sverige i februari 2017 – januari 2018 uppgick till 38 827 miljoner kronor i apotekens inköpspris (AIP). Det är en ökning med 4,5 % i jämförelse med samma period 2017. Humanläkemedel svarade för 98,0 % av försäljningen och veterinärläkemedel för 2,0 %.

Från och med den 1 november 2009 säljs receptfria läkemedel även i dagligvaruhandel. I statistiken nedan är denna försäljning inte inkluderad. Det är känt att bristande inrapportering leder till att viss statistik kan saknas för slutenvården och djurläkemedel.

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Humanläkemedelsförsäljningen 2017 och 2018 (AIP) - Rullande 12 mån (MAT)

Källa: IQVIA

Om diagrammet är svårläst i mobilen kan du välja att se diagrammet som bild.

Läkemedelsföretagens försäljning 2018 (AIP)

Källa: IQVIA