X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Patent och andra incitament bidrar till nya behandlingar för barn och för dem med sällsynta sjukdomar

En av EU:s största framgångar var antagandet av EU-förordningen om särläkemedel – vilket är namnet på läkemedel mot mycket sällsynta sjukdomar.

Denna förordning innehåller specifika incitament som under en femtonårsperiod har resulterat i att vi har fått över hundra läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Före EU-förordningen fanns det endast åtta tillgängliga läkemedel inom den kategorin.

Ett annat exempel kan hämtas från EU-kommissionens rapport från 2017 om läget gällande barnläkemedel, där det konstaterades att den så kallade pediatriska förordningen genom sina särskilda incitament har lyckats stimulera fler kliniska prövningar gällande barns läkemedel, och även inneburit en påtaglig ökning av pediatrisk forskning.

Skydd för immateriella rättigheter är centrala för läkemedelsföretagens möjligheter att investera i den långa, komplicerade, riskfyllda och mycket dyra forskningsprocessen för att ta fram nya läkemedel till patienterna. Av etthundra kandidater i den första utvecklingsfasen är det i genomsnitt endast tre stycken som får slutligt godkännande.

Stora effekter för ett litet antal människor

Sjukdomen TSC (Tuberous Sclerosis Complex) är en genetisk störning som orsakar icke-aggressiva tumörer i många olika organ, såsom hjärnan, ögonen, hjärtat, njurarna, huden och lungorna. I Sverige föds ca 10 barn om året med svår TSC. Det totala antalet patienter i hela Europa beräknas till cirka 51 000. Som jämförelse är omkring 60 miljoner européer drabbade av diabetes.

För de flesta blir inte TSC diagnosticerat förrän efter många år. Det finns inget bot mot sjukdomen, men tack vare investeringar i forskning och läkemedelsbehandlingar har TSC-patienter idag bättre livskvalitet.

Uppdaterad: 5 februari 2018