X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Immaterialrätten är central för EU-ländernas ekonomi

Immateriella rättigheter – bland annat patent – är viktiga för forskande företag, men också för forskningscenter och universitet. Den innovativa och kunskapsbaserade sektorn, däribland läkemedelsföretagen, har en starkt positiv inverkan på Europas arbetstillfällen, ekonomiska tillväxt och välstånd.

IP-incitament infördes för att skapa lika villkor för läkemedelsforskning jämfört med andra sektorer och säkerställa goda möjligheter för medicinsk innovation - det är fortfarande lika viktigt idag som när incitamenten först infördes.

  • Sektorer inom EU med hög andel immateriella rättigheter står för 40 procent av sysselsättning och BNP, samt 90 procent av EUs handel med resten av världen (1).
  • Starkt IP-skydd är en förutsättning för att skapa en miljö där innovation gynnas. Innovationsvänliga miljöer säkerställer sysselsättningstillväxt, dessutom inom höglönesektorer. Det finns ett direkt samband mellan skyddsgraden av intellektuella rättigheter på en marknad och dess FoU-satsningar (2).
  • Läkemedelsbranschen inom EU står för 20 procent av de totala satsningarna inom FOU, vilket i pengar motsvarar mer än 30 miljarder Euro (3).

Samtidigt som vi är medvetna om de ekonomiska och andra utmaningar som Europas hälsosystem står inför, så är inte lösningen att minska eller ta bort patentskydd och andra IP-rättigheter. Läkemedelsbranschen arbetar tillsammans med medlemsstaterna via andra kanaler för att säkerställa jämlik och rättvis tillgång till läkemedel.

  • Kostnaden för läkemedel har ökat långsammare än övriga sjukvårdskostnader. De står för endast 20 procent av de totala sjukvårdskostnaderna (4).
  • IP-skydd innebär inte att tillverkaren har rätt till ett visst pris för sin vara. Medlemsländerna hanterar priser genom en rad andra mekanismer, och läkemedelssektorn arbetar nära dem med att hitta metoder för att säkerställa rättvis tillgång.
  • IP-incitament gynnar utvecklingen av alternativa terapier och läkemedel. Detta ökar valfriheten och priskonkurrens på marknaden i perioden såväl strax efter det första läkemedlets inträde på marknaden som under hela dess patenttid. Ett exempel är introduktionen av det första hepatit C-läkemedlet 2014. Nu, bara ett fåtal år senare, finns det fem alternativa behandlingar (5).

Inför framtiden, och i ett globalt perspektiv, är IP-incitament fortsatt lika viktiga för att skapa ett ekosystem där läkemedelsföretagen kan utveckla terapier för ännu icke lösta medicinska utmaningar. IP-incitamenten säkerställer också att Europa fortsatt kan vara attraktivt för FOU-investeringar och industriell utveckling.

Europa bör bygga vidare på framgångarna med IP-incitament, och hitta innovativa sätt att hantera nuvarande utmaningar. Vi måste fortsätta utveckla vår position som en bra marknad för utveckling av läkemedel. Branschen vill arbeta aktivt tillsammans med andra intressenter i detta viktiga arbete.

 

 

Fotnot:
(1) EUIPOI. 'Intellectual Property Rights-intensive industries and economic performance in the EU' (2016).

(2) U.S. Chamber International IP Index. 'The roots of innovation'. (2017); OECD data base (accessed 2017)

(3) European Commission, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. (2016)

(4) OECD health statistics compiled by EFPIA for the health and growth evidence compendium (2015)

(5) Maas, Hepatitis C Drug Competition Results in Cost Discounts, Broader Member Access, Health Business Daily (2015)

 

* Källa: Second joint EPO.EUIPO study highlights economic benefits of IP for Europe (25 oktober 2016) | https://www.epo.org/news-issues/2016/20161025.html

** ERC är finansiär inom EUs Horizon 2020 för FoU.

Uppdaterad: 5 februari 2018