X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Life Science och patenträtten

Immaterialrätt är en samlingsbenämning som bland annat omfattar patenträtten och andra incitament där idéer och kunskap skyddas under en bestämd tid. Ett annat samlingsnamn för samma sak är IP-rättigheter, efter engelskans intellectual property.

Immaterialrätt är en förutsättning för forskning och utveckling (FoU) inom Life Science-sektorn. Inriktningen är att stimulera FoU på områden där behoven är stora och där den ekonomiska potentialen inte är tillräcklig, exempelvis när det gäller sällsynta sjukdomar eller läkemedel för barn.

För att kompensera för de mycket långa utvecklingstiderna och de komplicerade godkännandeprocesserna finns dessutom regler för patentförlängningar eller andra utökade immaterialrättsliga skydd – villkor som är helt specifika för läkemedelsbranschen. Inom EU kallas dessa patentförlängningar supplemental protection certificates (SPC). De flesta större marknader har liknande system.

Läkemedelsbolagens investeringar i FoU skapar innovation

  • Incitament för läkemedelsforskning är det som möjliggör den komplicerade, långvariga och riskfyllda processen för att ta fram nya läkemedel.
  • Investeringar i FoU innebär möjlighet till nya behandlingsmetoder för patienter med svåra sjukdomar.
  • Medicinska innovationer, bland annat nya läkemedel, nya användningsområden eller nya kombinationsbehandlingar förbättrar människors liv.
  • 2015 investerade läkemedelsföretagen i Europa 31,5 miljarder euro i FoU. Det är mer än någon annan industrigren.
  • 2015 var 700 000 personer anställda i läkemedelsföretagen i Europa, varav 118 000 arbetade inom FoU.

Läs mer om immaterialrättens betydelse för EU-ländernas ekonomi.

Patenträtt är villkoret för innovation

FoU inom läkemedelsbranschen är en process som i genomsnitt tar 10–15 år, vilket kräver stora fortlöpande investeringar. Mindre än 12 procent av de läkemedelskandidater som inleder kliniska prövningar resulterar i ett godkänt läkemedel. Patenträtten är en nödvändig trygghet för att företagen ska fortsätta investera, genom att den hjälper till att begränsa de ekonomiska riskerna i FoU-processen. Genom de skydd som patenten ger kan företagen fortsätta att investera tillräckliga resurser i läkemedelsutvecklingen, vilket i sin tur leder till en positiv utvecklingsspiral mot allt bättre läkemedel.

Nya lösningar för patienter

Framgångar inom forskning, stödd av incitamentsystem som exempelvis patent, innebär ständigt bättre medicinska möjligheter för Europas patienter.

  • Tack vare omfattande FoU har dödstalen för cancer minskat med 20 procent
  • 7000 nya läkemedel är för närvarande under utveckling
  • Förväntad livslängd inom EU har ökat med ett helt decennium under de senaste 50 åren

Europa har haft enorm nytta av sitt skyddssystem för immateriella rättigheter. Det har förbättrat patienters liv, förbättrat vårdresultat och bidragit till ekonomisk tillväxt.

Europa bör bygga vidare på framgångarna med sina IP-incitament, och hitta innovativa sätt att hantera nuvarande utmaningar. Vi måste fortsätta utveckla vår position som en bra marknad för utveckling av läkemedel. Branschen vill arbeta aktivt tillsammans med andra intressenter i detta viktiga arbete.

Läs mer: Vad betyder patent för den forskande läkemedelsbranschen?

Uppdaterad: 5 februari 2018