Vårdförbundet har anslutit sig till samverkansreglerna för företagen och hälso- och sjukvården

3 juni 2014

Gemensamt pressmeddelande från Vårdförbundet, Swedish Medtech, LIF och Swedish Labtech.

 

Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

Vårdförbundet har 112 000 medlemmar; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom både offentligt och privat driven hälso- och sjukvård.

– Våra medlemmar ansvarar för läkemedel och använder medicinteknik och laboratorieteknisk utrustning ständigt i sina professioner. Det känns väldigt bra att vi nu ansluter oss till överenskommelsen om samverkansreglerna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

– För Swedish Medtech, LIF & Swedish Labtech har det varit ett mål att få en bred anslutning till den överenskommelse om samverkansregler som slöts med SKL i slutet av förra året, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech. Vi ser det som mycket positivt att Vårdförbundet ansluter till denna överenskommelse då de företräder viktiga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund:

I november 2013 slöts en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech om gemensamma regler för hur medarbetare i hälso- och sjukvården och företag ska samverka, så att förtroendet för alla parter kan bibehållas. En sund samverkan mellan företag och hälso- och sjukvården främjar en god vård och är grundläggande för både patienternas och allmänhetens förtroende. Reglerna för samverkan är framtagna för att säkerställa en transparens, en måttfullhet i samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvården och företag som är verksamma inom vårdsektorn och är leverantörer till sjukvården.

Kontakt:

Stefan Lundberg, Utredare, Vårdförbundet, tel: 08 14-77 66
Cecilia Sandahl, Presschef, Vårdförbundet, tel. 070-687 32 42
Emilie Ankarcrona Smith, Manager Legal Affairs, Swedish Medtech, 08-586 246 04
Matilda Holst, Compliance Officer LIF, 08-462 3735
Ghazal Voghoui, VD, Swedish Labtech, 08-508 938 34