Anders Blanck tar plats i europeisk branschorganisation

27 juni 2019

Anders Blanck, vd för LIF, blir ny styrelseledamot i EFPIA, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.

EFPIA är den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Vid föreningsstämman den 27 juni i Bryssel valde man in representanter för fyra nationella branschorganisationer i styrelsen. Förutom Anders Blanck, vd för LIF så valdes representanter för Irland, Italien och Tyskland in.

– Det är ett nationellt styrkebevis att LIF nu får en plats i EFPIAs styrelse. Jag ser det som ett erkännande av allt det arbete vi – LIFs styrelse, kansli och medlemmar – gjort under lång tid för att stärka den forskande läkemedelsbranschens position i Sverige och på europeisk nivå, menar Anders Blanck.

– Sverige har högt anseende inom såväl forskning som innovation och vi bedriver allt mer avancerad produktion inom läkemedelsområdet. Vi har också tidigt engagerat oss i för branschen viktiga frågor som antibiotikaresistens och hållbarhet. Detta gör oss väl positionerade för att konstruktivt kunna bidra i det fortsatta europeiska samarbetet kring hur vi förbättrar förutsättningarna för forskning, utveckling och produktion av läkemedel, till nytta för patienterna, vården och samhället i stort, säger Anders Blanck.

I januari 2019 blev Anders Blanck också medlem i International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMAs, styrelse.

 

EFPIA

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA, företräder läkemedelsindustriföretag verksamma i Europa. Medlemmar i EFPIA är 40 läkemedelsföretag och 36 nationella branschorganisationer. Visionen är att skapa en hälsosammare framtid för Europa genom förebyggande insatser, innovation och tillgång till nya behandlingar.

LIF är med sina över 90 medlemmar den största nationella föreningen för forskande läkemedelsföretag i Norden.