25 åtgärder för att stärka life science i Sverige - gemensam handlingsplan från LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO

21 oktober 2014

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Life science i Sverige är satt under press. De senaste åren har det gjorts flera större satsningar för att stärka sektorn och många av dessa är bra och kommer att ge resultat på lite längre sikt. Samtidigt ser vi att det fortfarande saknas en sammanhållen strategi som inkluderar alla viktiga delar. Det finns därför risk för att Sverige inte får full utväxling av de satsningar som görs.

En seriös satsning på life science kräver engagemang från flera olika departement, myndigheter och landsting. Menar statsminister Stefan Löfven allvar med att han vill verka för en nyindustrialisering av Sverige och att life science är ett prioriterat område bör han redan nu ge näringsminister Mikael Damberg i uppgift att leda arbetet med en life science-strategi.

Den handlingsplan som presenteras idag är ett första inspel till en sådan strategi. Handlingsplanen innehåller 25 åtgärder som skulle ge Sverige en ökad konkurrenskraft genom förbättrade strukturer och smartare användning av befintliga resurser.

Åtgärderna är uppdelade i sju områden:

  • Stärka tidig forskning och utveckling
  • Skapa tillväxt i företag
  • Underlätta för vården att delta i utvecklandet av nya innovativa behandlingsalternativ
  • Ge vården utrymme att använda nya innovativa behandlingsalternativ
  • Behålla och attrahera etableringar till Sverige
  • Säkra tillgången på kompetens
  • Samordna och marknadsföra svensk life science

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Kontakt:

Anders Blanck, vd LIF, 0702 15 43 07 eller anders.blanck@lif.se
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, 0765 38 46 06 eller als@swedishmedtech.se 
Ingrid Heath, vice vd och policychef SwedenBIO, 0701 74 76 33 eller ingrid.heath@swedenbio.com