X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Om IML

IML 300px.png

 

IML – Innovativa Mindre Life science-företag är branschföreningen för mindre och mellanstora Life Scienceföretag verksamma i Sverige. Vi fokuserar på att stödja dessa företag, påverka de politiska förutsättningarna och erbjuda ett unikt och levande nätverk. IML är nära affilierade till Lif – de forskande läkemedelsföretagen, vilket ger oss en stark röst och våra medlemsföretag unika fördelar.

Detta är IML – branschföreningen för Innovativa Mindre Life Sciencebolag

IML är en svensk branschförening, etablerad 1987, som organiserar forskande mindre och medelstora företag, så kallade SMEs, som tillverkar och marknadsför läkemedel och avancerade medicintekniska produkter.

IML företräder medlemmar med gemensamma intressen vilket gör att vi lättare kan erbjuda optimalt stöd och service för våra medlemmar. IML är även remissinstans för frågor inom hälso- och sjukvården.

IML och Lif har ett nära samarbete – en gemensam stark röst för svenska SMEs inom Life science

Sedan flera år tillbaka har IML och Lif – de forskande läkemedelsföretagen ett nära samarbete och idag delar föreningarna lokaler på Sveavägen 63.

Vi har sedan 2010 ett associationsavtal med Lif vilket bland annat innebär att företag som är medlemmar i IML även är medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen och får därmed ta del av Lifs service genom nyhetsbrev, medlemsmöten och access till Lifs medlemswebb. Dessutom möjlighet att deltaga i de olika expertnätverken som finns tex inom områdena Cancer, Digitalisering, Kliniska prövningar, Market access, Patent, Regulatory och många fler.

IML-företagen är sedan 2002 anslutna till Lifs egenåtgärdssystem vars syfte är att upprätthålla hög etik och trovärdighet i branschen.

Som IML-medlem får ni unika fördelar

Medlemskap i väletablerad förening, exklusivt för SME Life Scienceföretag;

  • Inbjudan till medlemsmöten, alltid med högintressanta gäster
  • Medlemsanpassat nyhetsbrev
  • Lobbyverksamhet
  • Exklusivt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte

Fullt medlemskap i Lif

  • LIF:s utskick inklusive access till Lifs medlemswebb.
  • Full access till Lifs expertnätverk
  • Kostnadsfri Röda webben -rutiner för reklamationer och indragningar

Access till City Life- Life Science-klustret på Sveavägen 63

  • Rabatterad konferenslokal hos, Sveavägen 63

Medlemskap i EUCOPE – European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs

  • med direkt och förstahandsaccess till rapporter från European Commission, inbjudan till möten med bland annat EMA, samt experthjälp av EUCOPE:s erfarna och mycket kvalificerade stab. Läs mer om EUCOPE nedan.

EUCOPE

EUCOPE bildades 2008 för att bistå företag och föreningar som är aktiva inom forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel. EUCOPE är genom sitt kluster talesperson för över 900 medlemmar och verkar främst mot EU:s olika organ.

 

Foto på kontaktpersonen
Nikolaj Sörensen IMLs ordförande

IMLs ordförande

Foto på kontaktpersonen
Johan Järte Kontaktperson IML

Kontaktperson IML

Uppdaterad: 3 juni