World Cancer Day: Antibiotikaresistens kan hota framtida cancerbehandlingar

4 februari

Den 4 februari är det World Cancer Day. En av de frågor som är viktig att uppmärksamma är behovet av fungerande antibiotika för att kunna ge till exempel cytostatikabehandling, där inte bara cancerceller utan också viktiga immunceller förstörs och på så sätt ökar risken för infektioner och behovet av fungerande antibiotika.

Johan Brun, sakkunnig på LIF förklarar varför fungerande antibiotika är så viktig för denna grupp av patienter:

- Både vid kirurgiska ingrepp, cytostatikabehandlingar eller stamcellstransplantationer kan tillgången till antibiotika vara avgörande för cancerpatienternas överlevnad.

Särskilt vid cytostatikabehandlingar är infektion är en av de vanligaste komplikationerna då den förstör viktiga immunceller. Andra biverkningar av denna cancerbehandling är vävnadsskador, magsår och försämrad sårläkning, tillstånd som gör det enklare för sjukdomsframkallande bakterier både att komma in i och angripa kroppen.

Hur används antibiotikan vid dagens cancerbehandling?

Antibiotika används både i förebyggande syfte och för att behandla infektioner när de uppstått. Nästan alla med cancer behöver opereras någon gång och då vill man inta att sårläkningen ska hindras eller försenas av resistenta bakterier. Det får till konsekvens att man kan tvingas välja att vänta med fortsatt behandling.

Vad skulle hända om det inte kommer fram ny typ av antibiotika och resistensutvecklingen mot den antibiotika vi har ökar ytterligare?

Att balansera nytta mot risk måste alltid göras inom sjukvården och så även inom cancervården. Redan idag är det så att man inte sätter in antibiotika förebyggande om man inte vet att patienten lätt dra på sig infektioner.

När det inte finns fungerande antibiotika kan det bli så att vissa intensiva behandlingar, där bedömningen blir att infektionsrisken är för stor faktiskt inte kommer att kunna genomföras alls, att riskerna för patienten blir för stora.

Hur vill LIF arbeta för att minska antibiotikaresistensen?

Desto mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt. Sverige har ett fördelaktigt läge - internationellt sett har vi en låg antibiotikaanvändning och därmed ett fördelaktigt läge jämfört med övriga Europa. Vi har reglerad försäljning av antibiotika och en god övervakning av förskrivning och användning. Det finns behandlingsrekommendationer som ger stöd till läkare att använda antibiotika på rätt sätt och vi har i jämförelse med andra länder en extremt låg användning av antibiotika inom djurhållningen.

Men resistenta bakterier sprids snabbt, bland annat eftersom vi reser allt mer. Vi kan inte stoppa utvecklingen men vi kan bromsa den genom att inte använda antibiotika i onödan och, att så långt som möjligt välja rätt antibiotika, smalspektra där det går. Ska vi lyckas motarbeta antibiotikaresistensen måste alla – både allmänhet, sjukvård, myndigheter och industrin – bidra. Läkemedelsindustrins investerar stora resurser i att utveckla nya vacciner och nya behandlingar mot bakterieinfektioner. Men vi måste också hitta finansieringsmodeller för att stimulera till framtagandet av läkemedel där målet är så låg förskrivning som möjligt.

Och det är viktigt att vi hanterar den här frågan, framtidens cancerbehandlingar kommer innehålla immunreglerande terapier, och ofta en kombination av flera, varför behovet av fungerande antibiotika kommer bara att öka.

 

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare