Viktig samverkan mellan läkemedelsföretag och vården ökar

20 augusti 2019

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och utveckling inom vården ökade under 2018, visar LIFs årliga rapportering av bolagens värdeöverföringar till svensk sjukvård.

Varje år tar LIF fram en disclosure code, en rapport över vilka samarbeten som sker mellan läkemedelsföretagen och hälso- och sjukvården – både organisationer och enskilda vårdmedarbetare – och vilka ersättningar som betalats ut i samband med det.

Rapporten för 2018 visar att läkemedelsföretagens investeringar steg med fem procent jämfört med föregående år och landade på totalt ca 885 miljoner kronor. Främst ökade satsningarna på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Samverkan en förutsättning för bättre vård

LIFs vd Anders Blanck hoppas att den ökande samverkanstrenden håller i sig så att svenska patienter kan få tillgång till bättre vård och behandlingar även i framtiden.

”Det är positivt att företagens investeringar i olika samverkansprojekt med svensk hälso- och sjukvård ökar”, säger han i en kommentar till LIFe-time. ”Nära samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvården är en förutsättning för att nya läkemedel ska kunna utvecklas och för bättre vård för patienterna.”

Konsultarvodena i princip oförändrade

När det gäller ersättningarna till sjukvårdsenheter eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, uppgick summan till ca 100 miljoner kronor – i princip oförändrat från föregående års nivåer. Utbetalningarna handlar främst om konsultarvoden till medicinska experter.

Europeisk disclosure code bidrar till branschens öppenhet

Disclosure code, eller uppförandekod, är bland annat ett sätt att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården och upprätthålla hög transparens. Den är ett initiativ från den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA, och LIF redovisar resultat för tredje året i rad.

Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden redovisar öppet vilka ersättningar som betalats ut till sjukvården varje år och vilka organisationer eller personer som står som mottagare. Värdeöverföringarna går att ta del av i LIFs samarbetsdatabas.

Läs mer

LIFs öppna rapportering av värdeöverföringar 

Den europeiska läkemedelsindustrins disclosure code