Värdet av vacciner

24 april 2019

Vacciner räddar miljontals liv varje år och skyddar ännu fler från att insjukna i allvarliga åkommor som kan ha svåra, livslånga efterverkningar. En hög vaccinationstäckning ökar skyddet för hela befolkningen, något som just nu uppmärksammas i en internationell kampanj.

Sista veckan i april varje år uppmärksammar WHO värdet av vacciner med kampanjen World Immunization week. Målet är att öka vaccinanvändandet och medvetenheten om vikten av full vaccinationstäckning livet igenom, från spädbarnsåren till ålderdomen.

2019 är temat ”Protected Together: Vaccines Work!”: ju fler som vaccinerar sig, desto bättre blir skyddet för alla.

Att avstå från vaccin påverkar alla

Trots dagens tillgång till effektiva vacciner väljer en del att inte vaccinera sig, ett personligt val som kan få effekter för samhället i stort. De senaste årens mässlingsutbrott i Sverige visar hur snabbt en infektionssjukdom kan spridas när det finns luckor i vaccinationstäckningen – ett kvitto på vikten av en hög vaccinationsgrad för att skydda invånarna och skapa ”flockimmunitet”.

Skyddar dem som inte kan vaccinera sig

I synnerhet människor som inte kan vaccinera sig är beroende av flockimmunitetens skydd. Kontakt med ovaccinerade är särskilt riskfyllt för personer med nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor och småbarn som inte hunnit få alla sina vaccinationer.

Vaccinationstäckningens skydd frigör dessutom resurser inom sjukvården som kan användas till annat – en kostnadseffektiv åtgärd för bättre folkhälsa.

Läs mer om värdet av vacciner

Vill du veta mer om vacciner och värdet för både individen och samhället? LIFs rapport "Värdet av vacciner" sammanfattar vaccinets historia, hur olika sjukdomar har minskat efter att ha blivit en del av det svenska vaccinprogrammet och vilka utmaningar Sverige skulle kunna lösa genom utbyggda vaccinationsprogram.

 

Den internationella kampanjen kan du ta del av här: