X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdanalys: Patientorganisationernas roll i vården

26 juni 2015

Myndigheten Vårdanalys publicerade den 25 juni rapporten "Sjukt engagerad – en analys av patient- och funktionshinderrörelsen". Det är bred genomgång av organisationernas utveckling, deras roll både för medlemmarna och som diskussionspartner med vården och beslutsfattare.

Rapporten berör även läkemedelsbranschens förhållande till patientorganisationer, och konstaterar att "de svenska patient- och funktionshinderorganisationerna i en internationell jämförelse inte har ett stort finansiellt beroende av läkemedelsindustrin".

LIF har sedan många år varit engagerade för att det samarbete som företagen har med intresseorganisationer ska ske med full öppenhet, för att nödvändiga och viktiga samarbeten ska kunna ske med det övriga samhällets förtroende. Företagen får aldrig ge ekonomiskt stöd till organisationernas ordinarie verksamhet – samarbeten får bara röra gemensamma utbildnings- eller andra projekt, som dessutom ska redovisas i LIFs öppna databas. I denna kan alla få en bild av vilken slags samarbeten det rör sig om, hur mycket ekonomiskt stöd det rör sig om, med mera.

Samarbetsdatabasen nås via en av länkarna nedan, liksom Vårdanalys nya rapport.