”Vaccinationer är juvelen i kronan vad gäller folkhälsoarbetet”

25 april 2019

Vaccination är ett av samhällets mest effektiva verktyg för att rädda liv och främja hälsa. På Folkhälsomyndighetens vaccindag lyftes tidigt vaccinernas värde, skriver LIFs sakkunnige Bengt Mattson och understryker vikten av att vaccinera sig genom hela livet, inte bara i barndomen.

”Vaccinationer är juvelen i kronan vad gäller folkhälsoarbetet” – det var lätt att hålla med både Johan Carlsson (generaldirektör på Folkhälsomyndigheten) och Adam Roth (chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten) när de inledde Vaccindagen på Munchenbryggeriet i Stockholm. Sverige har länge varit ett föregångsland för vaccinprogram och det är centralt för folkhälsan att vi fortsätter vara det. Vaccination är ett av samhällets mest effektiva verktyg för att rädda liv och främja hälsa. Tack vare det har ett stort antal sjukdomar som tidigare skördade många offer mer eller mindre försvunnit.

”Alternativa fakta” raserar tilliten

Under ett av panelsamtalen diskuterades risken för att ”alternativa fakta”, fake news och medicinsk desinformation i traditionella och sociala medier förstör tilliten och förtroendet. Skeptiska röster bör få delta i vaccindebatten, men de ska bemötas med tydlighet och skärpa. Det är centralt att argumenten för vaccination bygger på vetenskap och att folk förstår vad som kan ske om man inte vaccinerar sig, så att diskussionen inte tillåts fastna i vilka risker för biverkningar som kan finnas.

Täckningen i barnvaccinationsprogrammet är viktig

En stor del av dagens diskussioner handlade om hur vi kan fortsätta säkerställa en god vaccinationstäckning i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Hög tillit till och förtroende för alla professioner och aktörer inom hälso- och sjukvården, inklusive BVC och Elevhälsan, är nödvändigt.

Vikten av ett respektfullt samtal med föräldrar, barn och unga togs upp, liksom behovet av ett välfungerande och heltäckande register för vaccinationer: ”Hur ska vi annars veta vilka vacciner barn och ungdomar som flyttar mellan olika kommuner och regioner har fått?” En utmaning som blir än större om man betänker hur nyanlända barn och ungdomar ofta flyttar eller flyttas runt i Sverige under sin första tid i landet.

Värdet av vaccinationer genom hela livet

Nödvändigheten av ett heltäckande vaccinationsregister är såklart något som inte bara gäller barn och ungdomar. Att ha kunskap om vaccinationsskydd hos hela den svenska befolkningen torde vara lika centralt.

Detta föranleder en reflektion från min sida som gärna får ses som ett förslag till diskussioner under kommande vaccindagar: Vi måste lyfta blicken från att bara fokusera på säkerställandet av god täckning i barnvaccinationsprogrammet till att se värdet av vaccinationer genom hela livet. För självklart är vaccinationer juvelen i kronan även när vi tittar på folkhälsoarbetet för den vuxna befolkningen. Förebyggandet av sjukdomar som influensa och lunginflammation – och alla sjukdomsrisker vi utsätts för när vi reser utomlands – är en preventionsinsats som samhället borde lyfta tydligare.

Oslagbar åtgärd för folkhälsan och samhällsekonomin

Såväl ur ett förebyggande folkhälsoperspektiv som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är vaccinationer genom hela livet en oslagbar medicinsk åtgärd – det hindrar den enskilde från att drabbas av sjukdom och ett vaccinationsprogram kan i princip utrota en sjukdom i en befolkningsgrupp, i ett helt land eller i hela världen. Vaccinationer minskar sjukligheten och dödligheten. De avlastar hälso- och sjukvården och minskar onödiga kostnader inom vården i kommuner och regioner samt inom den statliga sjukförsäkringen.

Och ett förebyggande av infektioner minskar behovet av antibiotika – ett viktigt verktyg i arbetet mot den hotande antibiotikaresistensen.

Om Vaccindagen

Vaccindagen anordnades av Folkhälsomyndigheten på Munchenbryggeriet den 24 april, med anledning av den årliga World Immunization Week.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning