Uppdaterat program för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

20 maj

Under våren har LIFs handlingsplan för att få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige uppdaterats.

Handlingsprogrammet är en del av LIFs inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen men också till Life Science-kontorets pågående arbete med att ta fram en nationell handlingsplan där ett av målen är att öka antalet företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och -sjukvård.

– I handlingsprogrammet fokuserar vi på hur Sverige ska kunna erbjuda attraktiva förhållanden för kliniska läkemedelsprövningar i en ökad global konkurrens, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF som lett arbetet med översynen.

Tre områden pekas ut

– Vi lyfter fram förslag inom de tre områden som framförallt behöver utvecklas för att Sverige ska vara attraktivt för företagen när de väljer var de ska genomföra sina kliniska läkemedelsprövningar - förslag som förbättrar infrastrukturen för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar, förslag som kan förbättra samverkan mellan företagen och svensk hälso- och sjukvård och inte minst att vi vill se en och en offensiv svensk strategi för att positionera oss som ett land för morgondagens kliniska läkemedelsprövningar.

Möjlig profilering

Karolina Antonov vill också initiera en diskussion om hur det svenska erbjudandet kan bli ännu tydligare:

- Vi behöver diskutera om Sverige ska bedriva företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar inom alla terapiområden eller om vi ska fokusera på svenska styrkeområden, t.ex. läkemedel för barn, prövningar av avancerade terapier, andra prövningar inom precisionsmedicin, prövningar som kräver avancerad sjukvård, prövningar i tidig fas utifrån svensk forskningsinfrastruktur och registerrandomiserade kliniska studier.

Läs hela det uppdaterade handlingsprogrammet.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU