X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Under coronapandemin är alla vacciner viktiga

23 april 2020

Tack vare vacciner har en rad svåra sjukdomar nästintill utrotas, bland annat smittkoppor och polio. Varje år förhindrar de epidemier av till exempel säsongsinfluensa och mässlingen, till stor nytta för människors hälsa och samhället. Nu väntar världen på ett vaccin mot coronaviruset. Men innan coronavaccin eller behandlingar mot covid-19 finns på plats kan befintliga vacciner mot andra sjukdomar vara till hjälp under krisen, säger LIFs vaccinexpert Bengt Mattson.

– Vacciner hjälper till att hålla oss friska. En frisk person kan generellt upprätthålla ett bättre immunförsvar och kan därigenom bättre stå emot infektioner, och det innefattar såklart också infektion med det nya coronaviruset.

Vad hade hänt i Sverige om vi inte haft så utvecklade vaccinationsprogram nu under coronautbrottet?

– Vi har egentligen inte så välutvecklade vaccinationsprogram på plats i Sverige som många kanske tror. Vårt barnvaccinationsprogram är starkt och där har vi en mycket god täckningsgrad. Men för vuxenvaccinationer finns det inga nationella vaccinationsprogram på plats. Frånvaron av dylika program – mot exempelvis influensa och pneumokockinfektioner – kan ha gjort oss sämre förberedda för coronapandemin än vad vi hade kunnat vara med programmen på plats.

Vaccinationsprogrammen kan hotas av coronapandemin

En bieffekt av coronakrisen är att vaccinationsprogram världen över nu hotas. Om rutinvaccinationer måste ställas in på grund av risken att covid-19 får spridning i sjukvården kan vi förlora viktiga hälsomässiga landvinningar på grund av pandemin. Och stora utbrott av smittsamma sjukdomar som går att förebygga med vaccin skulle vara katastrofala för sjukvårdssystem som redan är hårt ansträngda av covid-19. Detta har fått WHO att ta fram riktlinjer för att hjälpa alla länder att upprätthålla vaccineringsverksamheten.

Bengt Mattson säger att om andra infektioner och sjukdomar riskerar att öka som en direkt följd av uteblivna vaccinationer gör de kanske även befolkningen mer utsatt vid eventuella kommande vågor av det nya coronaviruset. Men han hoppas att pandemin ändå kan medföra någonting positivt.

– Det verkar finnas en mycket stor förståelse nu, från alla olika håll i samhället, för att ett fungerande vaccin är det viktigaste i kampen mot coronapandemin. Och jag hoppas att detta leder till att alla förstår det otroligt stora värdet av vacciner. Och då inte bara mot covid-19 utan mot mängder av andra allvarliga hälsohot som exempelvis mässlingen, säsongsinfluensa och lunginflammation. Men samtidigt är det såklart viktigt att påtala det som WHO lyfter: att det normala flödet och den välfungerande infrastrukturen för exempelvis barnvaccinationerna inte får störas under coronapandemin.  

Bråttom med ett nationellt vuxenvaccinationsprogram

Nationella särskilda vaccinationsprogram mot bland annat influensa och pneumokocker föreslogs redan 2016 av Folkhälsomyndigheten, men regeringen har ännu inte tagit förslaget vidare. Samtidigt går vi mot ett demografiskt skifte där andelen äldre i befolkningen blir allt större. Bengt Mattson tycker att Sverige borde förändra sin strategi för vaccinering och immunisering för att kunna upprätthålla god folkhälsa och stå rustat inför kommande hälso- och sjukvårdskriser liknande den vi ser idag under coronapandemin.

– Det är enormt viktigt att Sverige snarast möjligt får på plats ett nationellt vuxenvaccinationsprogram. På samma sätt som vi alla länge har sett och förstått värdet av barnvaccinationer måste vi nu även titta på olika riskgrupper och äldre i vårt samhälle som också kan vara extra infektionskänsliga.

Vilka vaccinationer behöver ingå i vaccinationsprogram för vuxna?

– Min uppmaning är att regering och riksdag utan fördröjning inför de av Folkhälsomyndigheten föreslagna vaccinationerna – bland annat influensa och pneumokocker – och sedan bygger ut programmet allteftersom, exempelvis med vaccination mot bältros.


Läkemedelsföretagens arbete med att utveckla vaccin mot coronviruset

Den pågående pandemin av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har satt igång en enorm global kraftsamling inom medicinsk forskning och utveckling.

Läs mer om de forskande läkemedelsföretagens arbete med att ta fram vaccin mot corona och behandlingar mot covid-19. 

World Immunization week

Sista veckan i april varje år uppmärksammar WHO värdet av vacciner med kampanjen World Immunization week. Målet är att öka vaccinanvändandet och medvetenheten om vikten av full vaccinationstäckning livet igenom.

Den internationella kampanjen kan du ta del av här:

Vaccines Europe är de europeiska vaccinföretagens sida.

Vaccines today är en bred informationssida från Vaccines Europe.

WHO:s sida om kampanjen.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4