X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Två nya rapporter sätter fokus på tillgång till och användande av nya läkemedel i Sverige

7 september 2018

LIF har beställt två analyser av introduktion och tillgång till nya läkemedel i Sverige. Resultaten presenteras nu i två oberoende rapporter som båda visar tydliga skillnader mellan olika terapiområden vad gäller tillgång till och upptag av nya mediciner.

- IQVIA har jämfört den svenska användningen av nya läkemedel med andra länder och Quantify Research har studerat förutsättningarna för användning av nya läkemedel, dvs vilka läkemedel som finns tillgängliga i Sverige och är prioriterade genom TLV beslut och/eller NT-rådets rekommendation, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF.

Skillnader mellan olika terapiområden

IQVIAs rapport "Nya läkemedel – når de patienterna i Sverige" jämför upptaget av nya läkemedel i Sverige med övriga europeiska länder. Totalt sett ligger Sverige på en medelhög nivå vad gäller upptaget av nya läkemedel men det skiljer sig stort mellan olika terapiområden.

- Rapporten visar att vi har ett lågt upptag av nya läkemedel inom astma, diabetes, blodcancersjukdom, bröstcancer och MS jämfört med övriga Europa, säger Karolina Antonov.

Terapiområden där Sverige har ett högt upptag är autoimmuna sjukdomar och lungcancer.

- En viktig kunskap som rapporten ger är att förutom en rekommendation från NT-rådet så är kliniska studier av specialistläkemedel viktiga för både en tidigare användning och ett högre upptag av nya läkemedel, konstaterar Karolina Antonov.

Saknade läkemedel

Användningen av läkemedel förutsätter givetvis att läkemedlen är tillgängliga. Tillgängligheten är fokus för rapporten "Access to new medicines in Sweden" som Quantify Research gjort på uppdrag av LIF.

Rapporten bygger på den europeiska läkemedelsföreningens genomgång och kartlägger vilka av de läkemedel som det europeiska läkemedelsverket, EMA godkänt som finns till försäljning i Sverige och hur lång tid det tagit från godkännandet till TLVs beslut eller NY-rådets rekommendation.

Rapporten visar att en tredjedel av de nya läkemedel som godkänns av EMA inte finns tillgängliga i Sverige.

– Men det finns inget land där alla läkemedel finns tillgängliga. Det förklaras till viss del av att en del nya läkemedlen har liknande effekt som läkemedel som vi redan har på marknaden. Det intressanta är om det finns läkemedel vi saknar som kan påverka vården för svenska patienter negativt, säger Karolina Antonov.

Fokus på oersättningsbara läkemedel

I rapporten analyseras de 49 läkemedel som inte är tillgängliga i Sverige. 19 av dessa klassas som ersättningsbara, det finns redan liknande läkemedel, eller läkemedel som betecknas som minst lika bra tillgängliga i Sverige. De resterande 30 läkemedlen bedöms däremot inte kunna ersättas rakt av. Bland dessa finns 14 läkemedel mot sällsynta sjukdomar och 9 cancerläkemedel. Av dessa finns hälften tillgängliga i Danmark.
- Resultatet av rapporten visar att tillgänglighet till nya läkemedel behöver ses ur fler perspektivet, idag fokuserar vi mycket på att studera användandet av de produkter som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Men både hälso- och sjukvården samt ansvariga myndigheter borde också analysera vilka läkemedel som saknas på den svenska marknaden och, inte minst, om det kan få negativa konsekvenser för svenska patienter, avslutar Karolina Antonov.
Rapporten "Access to new medicines in Sweden" kommer att genomföras årligen.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU