Svenska läkemedelsexporten slår nya rekord

5 juni

2019 sprängde den svenska läkemedelsexporten 100-miljardersvallen och den starka utvecklingen fortsätter under 2020.

SCBs exportsiffror för första kvartalet 2020 visar en ökning på 35 procent, från ca 27 till 36 miljarder kronor, jämfört med samma period året innan.

– Den starka utvecklingen visar hur viktig läkemedelsbranschen är för den svenska ekonomin, inte minst nu under coronapandemin när många andra branscher backar kraftigt, säger Anders Blanck, LIFs vd.

En fördjupad analys som Kommerskollegium presenterat i dagarna visar att Kina är en snabbt växande handelspartner men att också handeln med USA ökar.

– Vi har sett en kraftig ökning av läkemedelsexporten, både monetärt och i volym, under de senaste fem åren, säger Anders Blanck. En del av förklaringen till den kraftiga ökningen under detta första kvartal skulle kunna vara ett ökat globalt vårdbehov i coronapandemins spår men den positiva utvecklingen över tid är ändå en tydlig trend.

Mer om Läkemedelsbranschens bidrag till svensk ekonomi.

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar