X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Svensk läkemedelsexport passerade 100 miljarder 2019

27 februari 2020

Svensk läkemedelsexport ökade kraftigt under 2019 och översteg 105 miljarder kronor. Detta samtidigt som varuexporten generellt saktar in. Det visar SCB:s statistik för ”utrikes handel med varor”, som publicerades 27 februari.

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF menar att siffrorna lovar gott inför framtiden.

- Sverige har länge har varit ett framstående land inom läkemedelsområdet. Dagens exportsiffror är ytterligare ett kvitto på detta. Med ett exportvärde som närmar sig det för personbilar så utgör läkemedelsindustrin en allt viktigare del av svensk export.

Den svenska exporten av läkemedel ökade med 28 procent och uppgick till över 105 miljarder kronor 2019.

– Den svaga svenska kronan spelar in när det gäller svensk varuexport, men för just läkemedel ser vi ser en ökning både i volym och i värde, konstaterar Jonas Vikman.

En del av förklaringen till de positiva exportsiffrorna är att den globala efterfrågan på läkemedel ökar, bland annat från Asien, men det finns också en ökad efterfråga på så kallade biologiska läkemedel där Sverige ligger långt framme.

Att tillverka läkemedel handlar idag om avancerad högteknologisk produktion med mycket höga kvalitetskrav och här står sig Sverige alltså fortsatt mycket starkt, trots en ökande internationell konkurrens.

- Sverige är ett litet land men vi har en framstående industri och en stark tradition av innovation och samarbete. Inte minst är vi konkurrenskraftiga när det kommer till avancerad tillverkning som bioteknik.

Jonas Vikman tror att exporten kan fortsätta att öka under de kommande åren.

– De senaste åren har vi sett ökade investeringar i läkemedelsproduktion i till exempel Uppsala, Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Helsingborg.

– Växande internationella marknader och förmågan att utveckla nytt är en kombination som gör att det ser fortsatt ljust ut för svensk läkemedelsexport. avslutar Jonas Vikman.

FAKTA: Svensk läkemedelsexport de senaste fem åren

2019: 105 mdkr
2018: 82 mdkr
2017: 74 mdkr
2016: 70 mdkr
2015: 71 mdkr

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet