Svensk läkemedelsexport ökar

24 mars 2015

Under 2014 ökade läkemedelsexporten från Sverige med 3,2 miljarder kronor - från 56,3 miljarder kr till 59,5 miljarder kr. Samtidigt ökade läkemedelsimporten med 0,6 miljarder kr från 30,4 till 31,0 miljarder kr. Den positiva handelbalansen för läkemedel ökade därmed med 2,6 miljarder kr från 25,9 till 28,5 miljarder kr.

Sveriges import och export av läkemedel

SITC-2

Källa: www.scb.se

Läkemedel är därmed den varugrupp som bidrar näst mest till Sveriges totala handelsöverskott. Det är bara pappersvaror som bidrar med mer (59,3 miljarder kr).

Sveriges handelsbalans per bransch

SITC-2
Källa: www.scb.se