X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Svensk cancerforskning halkar efter

7 november 2019

Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.

I synnerhet är det den patientnära forskningen i form av kliniska läkemedelsprövningar som minskar; antalet påbörjade prövningar i Sverige har mer än halverats sedan 2004.

Det beror dels på bristen av en stark inhemsk läkemedelsindustri, men framför allt på sjukvårdens extrema produktionsfokus som tränger undan möjligheten till forskning, menar Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Forskningen och sjukvården måste integreras

Cancerfonden uppmanar regeringen att satsa mer på cancerforskning. Bland annat behöver sjukvården och forskningen samordnas och cancercentrum – som bedriver både forskning och behandling – inrättas på universitetssjukhusen. Även LIF har pekat på att ett starkt system för forskning och innovation kräver att vården, akademin och forskningen arbetar tätt tillsammans.

– Vi måste skapa tid för deltagande i klinisk forskning, både sjukvårdens egen och den som görs i samverkan med de forskande läkemedelsföretagen. Idag fyller sjukvårdsproduktionen all tid som finns tillgänglig och vill vi se en förändring måste forskning få bli en integrerad del av detta uppdrag, säger LIFs sakkunnige Johan Brun.

Kliniska läkemedelsprövningar en viktig pusselbit

Varför är det viktigt för svenska patienter att de kliniska studierna görs i Sverige?

– Sverige behöver vara en del av en global forskningssamverkan för att dokumentera och kritiskt värdera effekten och värdet av nya behandlingar i en svensk miljö, med svenska patienter. Det är bra för patienterna och sjukvården och skapar samtidigt bättre förutsättningar för Life Science-investeringar i Sverige.

Vad är förklaringen till att Sverige tappat i klinisk forskning under så lång tid trots att det är centralt för utvecklingen av vården?

– Sverige har historiskt sett varit mycket delaktigt i forskning och utveckling av nya medicinska behandlingar, men sedan början av 2000 talet har vi sett en nästan 70-procentig nedgång i det årliga antalet nystartade studier. Detta förklaras framför allt av att utrymme och incitament att delta inte längre finns, samtidigt som sjukvårdsuppdraget blivit allt hårdare definierat och finansiellt kopplat.