Svagare patentskydd för läkemedel inom EU oroar forskande företag

20 februari 2019

Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.

De forskande läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation, EFPIA, är mycket kritisk till beslutet som de anser urholkar patentskyddet inom EU. Undantaget i tilläggsskyddet innebär en risk för patienter i Europa med svåra sjukdomar. Forskning och läkemedelsutveckling inom unionen kommer att försvagas, och investeringar och jobb inom små och stora forskande läkemedelsföretag, akademiska institutioner och hälso- och sjukvården att äventyras, anser EFPIA.

Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, anser att beslutet sänder helt fel signal till företag som utvecklar nya läkemedel mot sjukdomar där behandlingar i dag är otillräckliga eller helt saknas.

– Jag beklagar att Sverige var ett av få länder inom EU som stod upp för forskning och utveckling. För Sveriges del är det här mycket illa, när vi samtidigt pratar om att satsa på och stärka Life Science-sektorn. Systemet med patent är den viktigaste faktorn som får läkemedelsföretag och andra investerare att vilja och våga satsa stora ekonomiska resurser under mycket lång tid för att få fram bättre behandlingar mot svåra sjukdomar, säger Anders Blanck.

Läs hela artikeln i LIFe-time