Stora regionala skillnader i användning av nya läkemedel

28 november 2014

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade "klinikläkemedelsprojektet". Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

– Det är uppenbart att det finns en stor förbättringspotential, säger Anders Blanck, VD i LIF. Skulle det visa sig att de skillnader i användning vi nu ser inte minskar, då har projektet bara lett till ökad administration och byråkrati som inte gynnar svenska patienter.