Rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science"

7 november 2014

Rapporten överlämnades den 7 november 2014 av samordnaren Susanne Ås Sivborg. Rapporten bygger på dialog med nära 80 organisationer. Uppdraget har varit att utifrån Sveriges konkurrensfördelar och möjligheter identifiera utvecklingspotentialen inom Life Science-området i Sverige.

– LIF välkomnar Susanne Ås Sivborgs rapport, som ger en god överblick över de utmaningar som Life Science i Sverige står inför, säger LIF:s VD Anders Blanck. Det är hoppfullt att Näringsminister Mikael Damberg säger att den ska överlämnas till statsministerns nya Innovationsråd som ska prioritera vad som behöver göras och i vilken ordning. Det visar att Regeringen tar frågan på allvar.

– Det är viktigt att en kommande Life Science-strategi åtföljs av en konkret handlingsplan – och här har ju LIF tillsammans med Swedish Medtech och SwedenBIO nyligen presenterat en rapport med 25 förslag för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science. En av de allra viktigaste punkterna är att en handlingsplan innehåller konkreta åtgärder för att stimulera hälso- och sjukvården att vara en aktiv partner till Life Science-företagen i deras forskning och utveckling, men också till att vara en nyfiken kund. Om alla satsningar som görs på forskning ska ge någon reell effekt måste det leda till innovation i form av produkter och tjänster, men då måste det ju också finnas en intresserad kund som ser till att innovationerna också faktiskt når patienterna.

Ett konkurrenskraftigtekosystem för Life Science