X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Rapport slår fast betydelsen av kopieskydd för EU:s ekonomi

28 oktober 2016

IP-rättigheter (intellectual property) är samlingsbegrepp för bland annat varumärken, copyright, patent och design. Ägarna av IP-rättigheter är på olika sätt och under olika lång tid skyddade från kopiering av sina produkter eller alster. En färsk EU-rapport slår fast betydelsen för den europeiska ekonomin av industrisektorer med stort inslag av IP-rättigheter.

Två EU-organ står bakom rapporten: European Union Intellectual Property Office (EUIPO), och European Patent Office (EPO). En slutsats i rapporten är att mer än 42 procent av den totala ekonomiska aktiviteten i EU genereras av sådana industrigrenar som har högt IP-innehåll. 82 miljoner arbetsplatser inom EU är i sådana företag. Det förefaller också som om företag med högt IP-innehåll står emot ekonomisk nedgång bättre än andra.

Kopieringsskyddet tar sig olika former och har olika lång verkanstid för olika former av IP. En författares verk är skyddat i 75 år efter upphovspersonens död. Ett patent, till exempel för läkemedel, gäller i 20 år och vid vissa specialfall fem års ytterligare tilläggsskydd. Dessutom måste forskande läkemedelsföretag söka patent lång tid innan läkemedlet kan börja säljas, vilket innebär att den effektiva patenttiden ligger mellan 12 och 15 år.

EU-rapporten sammanfattar att effektiva IP-system gynnar kreativitet och innovation, och att de därmed är en av de viktigaste faktorerna för att öka konkurrenskraften och sysselsättningen. I en globaliserad ekonomi är goda IP-rättigheter och gott IP-skydd en konkurrensfördel för att locka investeringar från företag inom högteknologiska branscher.

Efpia, den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag, kommenterar genom sin chef Richard Bergström EU-undersökningen:

- Det blir i och med denna rapport tydligt hur IP-intensiva företag är en viktig drivkraft för att stärka EU:s ekonomi, säger Bergström.

- Det är därför centralt att vi hjälper alla Europas medborgare, inte bara beslutsfattare och näringslivsexperter, att förstå och inse och värdesätta IP-rättigheternas betydelse.