Öppen konsultation: LIFs åtgärdsförslag för att öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna

4 april 2019

Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.