Ojämlik vård – ett hot mot sjukvården

16 mars 2015

– Vi ser den nu publicerade slutrapporten från Kommissionen för jämlik vård som ett viktigt inlägg i frågan om hur vården i Sverige kan bli mer jämlik. Det är viktiga förslag för att kunna gå från ord till handling. Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för nå en jämlik vård, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

– Jag anser att rapportens rubrik, att ojämlikheten är ett hot mot sjukvården som sådan, på ett tydligt sätt visar hur stora riskerna med den nuvarande situationen är. Den skattefinansierade hälso- och sjukvården har bara legitimitet om den kan leva upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor. Ojämlik sjukvård, oavsett om det handlar om geografisk eller socioekonomisk eller genus-ojämlikhet, är dessutom ett hot mot själva kvaliteten i sjukvården, vilket rapporten visar på ett tydligt sätt.

– Det är glädjande att Kommissionen lämnat så många konkreta förslag till åtgärder och att rapporten tar ett så brett perspektiv på frågan om ojämlik vård. Om vi ska kunna erbjuda alla i Sverige en vård i världsklass på jämlika villkor så krävs ett helhetsperspektiv som också inkluderar frågor om forskning och utbildning, men som också adresserar frågan om tillgång till de bästa behandlingarna.

– Regeringen har aviserat en egen Kommission för jämlik hälsa, och vi hoppas att den nu publicerade rapporten kommer att ingå i underlaget för regeringens kommission och att den kan bidra till att nya åtgärder och beslut snabbt kommer till stånd. Sverige måste nu starta en allvarligt menad och konsekvent genomförd resa för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens portal om god vård på lika villkor. Att inte uppfylla det målet är helt enkelt inte ett alternativ.

Bakgrund: LIF initierade i början av år 2012 Kommissionen för jämlik vård. LIF har dock inte deltagit i arbetet utan Kommissionen har arbetat fristående. Under det senaste året har kommissionen arbetat på ett gemensamt uppdrag av Cancerfonden och LIF.