X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ogrundade och oprecisa anklagelser

23 oktober 2017

I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal.

Sveriges Radio beskriver i nyhetsinslag och uppföljande program måndag 23 oktober frågan om felaktig eller ojämlik förskrivning av cancerläkemedel inom Region Skåne. Rapporteringen grundas på en rapport daterad juni 2017.

LIF kommenterar inte specifikt läkemedelsförskrivningen i Region Skåne. Däremot nämns i rapporten, och i Ekots intervju, en förklaring till varför förskrivningen skulle vara felaktig – i vilken det nämns ett "osunt förhållande mellan en del läkare och läkemedelsbolag, där egen vinning kan vara ett motiv". Detta kan inte tolkas som något annat än som ett påstående om mutor och bestickning.

Det vänder vi oss starkt emot. Läkemedelsföretag samverkar i olika projekt med ett stort antal läkare. Det rör sig exempelvis om klinisk forskning för att utveckla nya läkemedel, eller om olika former av föreläsningar och utbildningar. Sedan två år tillbaka redovisar LIFs medlemsföretag öppet ekonomiska transaktioner mellan respektive företag och personal i hälso- och sjukvården.

LIF vill påpeka att den som har misstankar om, eller belägg för, mutor och bestickning har en skyldighet att anmäla detta.

Senare på måndagen tog Region Skåne avstånd från formuleringar i rapporten. Ingemar Petersson, chef för Stab forskning och utbildning på Skånes universitetssjukhus, samt ordförande i styrgruppen forskning och ordnat införande, skriver i ett mejl till LIF att rapporten inte är färdigställd och godkänd.

"Det finns i nuläget inga faktauppgifter som stödjer påståendet om en till läkemedelsindustrin relationsdriven förskrivning", säger Ingemar Petersson i ett uttalande.