Nytt program och utlysningar för biologiska läkemedel

3 maj 2016

Vinnova har bjudit in till en öppen hearing och ett informationsmöte den 13 maj kring sitt program för metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Om du själv är intresserad av att delta kan du läsa mer om hearingen och anmäla dig via denna länk.

Då alla i branchen inte har möjlighet att vara med på denna hearing vill vi erbjuda en möjlighet att gemensamt formulera vilka behov som bör täckas in av detta program och hur utlysningar inom området bör planeras.

Vi hoppas därför att du har några minuter för att svara på fyra frågor i denna enkät.

Vi kommer att sammanställa informationen och framföra branschens önskemål till Vinnova den 13:e maj.

Hälsningar,
LIF, RISE, SwedenBIO och SWElife