X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny tjänst ska förenkla vid studieförfrågan

23 juni 2020
Karolina Antonov

– Det här är väldigt positivt, vi har länge efterlyst en nationell ingång som förenklar och effektiviserar för företag som vill genomföra kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, säger Karolina Antonov, analyschef och policyansvarig för LIFs arbete med att öka Sveriges attraktivitet för den forskande läkemedelsbranschens kliniska prövningar.

Tjänsten Landsförfrågan drivs av Kliniska Studier Sverige och erbjuder stöd till life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Tjänsten innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård och målet är att snabbt få nationell spridning på förfrågningarna men också att snabbt kunna ge återkoppling i form av erfarna prövares bedömning. Återkopplingen ska ge en indikation på om studien är genomförbar i Sverige utifrån nationella behandlingsriktlinjer samt ge övergripande synpunkter på studiedesignen.

 – Den här typen av ”one-stop-shop”, en nationell ingång som förenklar kontakten med regionerna finns i andra länder. Att vi nu inför det i Sverige gör att vi kommer att kunna konkurrera på mer jämlika villkor framöver när företagen överväger var de ska lägga sina kliniska läkemedelsprövningar, menar Karolina Antonov. 

LIF tog under våren fram ett Handlingsprogram för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Ett av förslagen var just nationell samordning av studieförfrågningar.

– I vårt handlingsprogram finns fler förslag på åtgärder och insatser som - om de genomförs - kan göra Sverige mer attraktivt i den allt hårdare globala konkurrensen om kliniska läkemedelsprövningar, den nya tjänsten Lansförfrågan är en bra början avslutar Karolina Antonov.

Mer information

Läs mer om tjänsten Landsförfrågan: www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan.

 

Läs LIFs Handlingsprogram för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar:
https://www.lif.se/nyheter/uppdaterat-program-for-fler-foretagsinitierade-kliniska-lakemedelsprovningar/

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU