Ny rapport vill se mer fokus på behandlingsresultat när vården utvärderas

16 oktober 2018

Value of health är ett initiativ som startade 2014 för att få fram förslag på hur hälso- och sjukvårdssystemen i Europa kan reformeras, bland annat genom att hitta nya sätt att värdera hur patienten upplever och skattar sin hälsa efter behandling. Bakom initiativet står industri, akademi, anställda inom hälso-och sjukvård samt patientföreträdare och i dagarna kom slutrapporten.

Rapporten är ett inlägg i debatten om hur vi kan flytta fokus från kostnadskontroll till vårdens kvalitet och resultat, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF.

Arbetet har bedrivits inom olika arbetsgrupper, genom runda bordssamtal och analyser av hälsodata. Slutrapporten - The Value of Health: Improving Outcomes – rekommenderar mer rapportering och uppföljning av patientrapporterade hälsodata och landar i tre rekommendationer:

  • att EU ska fortsätta att investera i OECD-initiativet PaRIS och bredda datainsamlingen genom att patienternas hälsoskattning adderas till de nuvarande sjukdomsspecifika indikatorerna.
  • att mer av patientrapporterad hälsodata används när hälso- och sjukvård utvärderas på EU-nivå.
  • att utvecklingen av gemensam och standardiserad hälsodatainfrastruktur stöttas och intensifieras.

Inte minst det sista, att vi måste bli bättre på att använda och analysera de hälsodata vi redan har är något LIF lyft i ett flertal remissvar och rapporter, konstaterar Karolina Antonov.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU