X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny rapport om svensk läkemedelsanvändning

25 maj 2015

Sverige ligger kvar på näst sista plats bland jämförbara länder när det gäller användningen av nya läkemedel. Det visar en uppdaterad brittisk undersökning som publicerades vid årsskiftet. LIF har nu låtit göra en specialkörning av data från årets undersökning som också visar hur mycket den svenska användningen avviker från medelvärdet.

Den svenska rankningen har förbättrats på vissa områden och försämrats inom andra. Den svenska användningen är högre när det gäller ett äldre läkemedel för stroke, men användningen av de nyare blodproppsläkemedlen är endast en tredjedel av användningen i de andra länderna. Användningen av TNF alfa-läkemedel är högre än genomsnittet, men Sverige har ändå fallit i den relativa jämförelsen. Fyra läkemedelsgrupper – de äldsta och nyaste cancerläkemedlen, äldre hepatitläkemedel och demensläkemedel – används som genomsnittet för övriga länder. Men för tio läkemedelsgrupper är den svenska användningen lägre än medelvärdet för övriga länder. Och skillnaderna är inte små: För sju av grupperna är användningen 25 procent lägre eller mer. Allra störst avvikelse ses för de nya typerna av diabetesläkemedel där Sverige bara använder en femtedel av de dygnsdoser per invånare som de andra länderna använder.