Ny rapport om särläkemedel

28 februari 2019

På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF. ”Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar”, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.

Rapporten innehåller beräkningar och uppdaterad statistik för särläkemedel och sammanställningar av de uppskattade kostnaderna utifrån olika perspektiv och avgränsningar.

– Senast det presenterades en omfattande analys av användningen av särläkemedel var 2012 i Läkemedels- och apoteksutredningens första delbetänkande. LIF tycker att det är angeläget att alla aktörer har gemensamma och uppdaterade underlag att diskutera utifrån, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.

Svårt att redovisa vad särläkemedel kostar

”Särläkemedel i Sverige” går också igenom svårigheterna att beräkna kostnaden för läkemedelsgruppen utifrån de data som finns att tillgå, och konstaterar att det inte går att redovisa de faktiska volymerna och kostnaderna. Läkemedelsstatistiken kan inte avgränsa användningen till vissa ordinationsorsaker, och perioder för marknadsexklusivitet är knutna till dem.

– Den omfattande rapporten beskriver väl de utmaningar som finns med att göra en korrekt analys, säger Karolina Antonov. Vi hoppas att underlaget kan bidra till att finna lösningar för att förbättra svenska patienters tillgång till behandling för dessa ofta mycket svåra sjukdomar. Framöver är det angeläget att någon av myndigheterna får i uppgift att regelbundet tillhandahålla motsvarande analys.

Rapporten är framtagen av stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi – med ekonomiskt stöd av LIF. En kompletterande rapport med bland annat uppgifter per region kommer publiceras senare under våren.

 

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU