X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny prenumerationstjänst: rätt och fel vid marknadsföring av läkemedel

4 februari 2019

LIF introducerar en ny tjänst för den som vill följa besluten i IGN (Informationsgranskningsnämnden) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation). Den ger enkelt överblick över viktiga fall och ny praxis kring marknadsföringsregler för läkemedel.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet – Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). LER utvecklas och uppdateras ständigt, inte minst via ny praxis från IGN och NBL. Nya friande och fällande domar är en viktig vägledning för branschen för att de ska kunna upprätthålla en fortsatt hög etisk standard.

IGN och NBL – tingsrätt och högsta domstol i läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

När man anser ett företag bryter mot LER kan både allmänhet, myndigheter och andra läkemedelsföretag anmäla det till branschens egenåtgärdsinstanser som granskar ärendet. IGN fungerar som en tingsrätt och NBL som högsta domstol.

Vid en fällande dom kan de dela ut böter på upp till 500 000. I normalfallet blir påföljden av ett övertramp 90 000 kr. Alla beslut publiceras kontinuerligt på lif.se, i genomsnitt 4–5 i månaden.

Viktigt att följa utslagen

Många av ärendena är av policykaraktär. Att sprida besluten är därför en viktig del i att både utbilda om regelverket och informera om hur marknadsföringen av läkemedel får utformas i fortsättningen.

Prenumerationstjänsten förenklar bevakningen

Rikard Pellas, compliance officer på LIF, säger att prenumerationstjänsten kommer att underlätta för både läkemedelsföretagen och alla andra som har behov av att följa utvecklingen på området.

”Att prenumerera på IGN- och NBL-fall gör att man snabbt kan ta till sig ny praxis och sprida informationen i resten av organisationen. Tidigare var man tvungen att sköta bevakningen själv på lif.se. Då är det lätt att missa när det kommer ett viktigt fall. Konsulter, jurister och andra intresserade har också behov av det här.”

Anmäl dig till prenumerationstjänsten
Vill du få ett mail när ett nytt ärende avgörs? Anmäl dig här