Ny nationell läkemedelsstrategi

21 december 2015

Regeringen och SKL har presenterat den nya läkemedelsstrategin, som ska gälla för åren 2016-2018. LIF anser att det breda förankringsarbete som genomförts har resulterat i en mer fokuserad strategi.

Den detaljerade handlingsplanen offentliggörs i januari. En majoritet av de faktiska aktiviteterna i handlingsplanen är av stor betydelse för läkemedelsbranschen. Samarbetet inom läkemedelsstrategin är därför fortsatt prioriterat. Det gäller både de aktiviteter där LIF har ett särskilt ansvar och de aktiviteter där LIF i samarbetet med övriga aktörer kan bidra med läkemedelsföretagens perspektiv.